Pilnutinės demokratijos projekto vientisumo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilnutinės demokratijos projekto vientisumo problema
Alternative Title:
Problem of integrity of the integral democracy project
In the Journal:
Politologija. 2021, Nr. 3 (103), p. 8-40
Keywords:
LT
Filosofai / Philosophers; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tema – Stasio Šalkauskio, Antano Maceinos ir kitų Lietuvos tarpukario ir išeivijos katalikų intelektualų kurtos pilnutinės demokratijos koncepcijos svarbiausieji principai. Nagrinėjama pilnutinės demokratijos idėjų genezė ir raida tarpukario Lietuvoje, Antrojo pasaulinio karo, okupacijų, totalitarinių režimų bei išeivijos patirties įtaka šiai koncepcijai. Pilnutinės demokratijos, organiškos valstybės ir nepasaulėžiūrinės politikos projektai apžvelgiami istoriniame ir intelektualiniame savojo laiko kontekste, pradedant nuo idėjos ištakų ir organiškosios valstybės koncepcijos konteksto. Antrojoje straipsnio dalyje apžvelgiamos svarbiausios prielaidos ir idėjos, apimančios visą projektą nuo 1936 m. organiškos valstybės koncepcijos iki 1954–1955 m. paskelbtų pilnutinės demokratijos idėjų. Galiausiai žiūrint į šių dviejų koncepcijų esminius skirtumus ryškinama pilnutinės demokratijos projekto esmė ir svarbiausieji bruožai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antanas Maceina; Filosofai; Pilnutinė demokratija; Politinė mintis; Organic State; Philosophers; Integral Democracy; History of Lithuanian philosophy; Political thought.

ENThe topic of this paper is the most important principles of the concept of integral democracy created by Stasys Šalkauskis, Antanas Maceina and other Lithuanian interwar and post-war exodus intellectuals. The genesis and development of the ideas of integral democracy in interwar Lithuania are analyzed, also the influence of the experiences of World War II, occupations, totalitarian regimes and living in exodus on this concept. The projects of integral democracy, organic state and non-worldview politics are reviewed in their historical and intellectual context of Lithuania and the Lithuanian diaspora in exodus, starting from the origins of the idea and the concept of the organic state, also the most important criticism of it. The second part of the paper reviews the most important assumptions and ideas that unite the whole project from the 1936 concept of the organic state to the 1954–1955 ideas of integral democracy. Finally, looking at the fundamental differences between the two concepts the essence and key features of the project of full democracy are highlighted. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.15388/Polit.2021.103.1
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93763
Updated:
2022-03-15 18:39:12
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: