Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija
Alternative Title:
Between "homo oeconomicus" and "zoon politicon": history of modern Lithuanian political thought
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.
Pages:
352 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Objektas, problema, metodologija — Lietuviškumo supolitinimas XIX a. — Simonas Daukantas. Politinio mąstymo apmatai Lietuvai — Daukanto (kon)tekstai — Tauta kaip politinės istorijos subjektas — Ūkė ir ūkininkai — Ūkė versus valstybė — Išvados — Motiejus Valančius. Lietuviškosios politinės teologijos užuomazgos — Katalikybės politizavimas — Katalikas kaip politinis subjektas — Išvados — Ūkininkai tampa piliečiais: politinio mąstymo genezė XIX a. pab. — Aušros metas — Varpo ideologija — Katalikiška alternatyva — Išvados — Ideologinės nuostatos Lietuvoje XX a. pirmojoje pusėje — Katalikiškoji politinė mintis. Teologinės politinės erdvės interpretacijos Lietuvoje — Intelektualinė sintezė — Sąkūrėjas politijoje — Teokratinė demokratija — Išvados — Tautininkai. Nuasmeninta politinė tikrovė — Tautininkiška modernybė — Lietuviškojo neoromantizmo genezė — Individo ir tautos suvalstybinimas — Išvados — Liaudininkai-demokratai. Protoliberalizmas Lietuvoje — Nelietuviški liaudininkai — Lietuviškoji individų demokratija — Politijos problema — Išvados — Kairinėjantys lietuviai. Kada įsitempė styga? — Politinis marksizmo pažadas — Lietuviškos kairės s(i)ekimai — Išvados — Egzodo ir (post)sovietinės politinės idėjos XX a. antrojoje pusėje — Apie dvi laisvės sampratas išeivijoje — Pilnutinė laisvė — Bendrasis laisvės vardiklis — Išvados — Sovietinė politinė mintis. Liaudis pusvalstybėje ir marksistinės (re)vizijos — (Ne)sąmoningumo trajektorija — Lietuviškoji tarybinė politika — Žmogiškumas ir tarptautiškumas komunizme — Sąjūdis ir pilietinės tautos kūrimas — Išvados — Išvados. Lietuviškos politiškumo formos — Summary. Between homo oeconomicus and zoon politicon: history of modern Lithuanian political thought — Teorinė literatūra — Šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Motiejus Valančius; Simonas Daukantas; Politinės partijos / Political parties.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama moderni, XIX-XX a., lietuvių politinė mintis. Pasitelkiant skirtingas intelektualinės istorijos perspektyvas analizuojami reikšmingi moderniosios tautinės Lietuvos intelektualai (Simono Daukanto, Motiejaus Valančiaus ir kiti) ir ideologinės kryptys (krikščioniškoji demokratija, tautininkai, liaudininkai-demokratai, kairioji politinė mintis). Siekiama atskleisti, kad lietuvių politinė mintis buvo ne tik ganėtinai įvairi, savarankiška bei santykinai gerai išplėtota, bet ir parodyti jos sąsajas su europinėmis politinio mąstymo tendencijomis. Pagrindinis dėmesys monografijoje sutelkiamas j tai, kaip skirtingos politinės mąstymo kryptys apibrėžė politinį asmenį ir jo santykį su politine bendruomene bei valdžia.Reikšminiai žodžiai: Politinė mintis; Simonas Daukantas; Motiejus Valančius; Krikščioniškoji demokratija; Tautininkai; Liaudininkai.

ISBN:
9789955847953
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54484
Updated:
2022-02-24 16:33:59
Metrics:
Views: 112    Downloads: 2
Export: