Mykolas Römeris ir 1936 m. "Naujųjų romuviečių" deklaracija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Römeris ir 1936 m. "Naujųjų romuviečių" deklaracija
Alternative Title:
Mykolas Römeris and the 1936 declaration in "Naujoji Romuva"
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Naujoji Romuva''; Autoritarizmas; Deklaracija; Ideologija; M. Riomeris; Mykolas Romeris; Naujoji Romuva; Politinė teorija; Romeris, Mykolas; "Naujoji Romuva"; Authoritarianism; Declaration; Deklaration; Ideology; Lithuania; M. Riomeris; Mykolas Romeris; Naujoji Romuva; Political theory; Romeris, Mykolas.
Keywords:
LT
20 amžius; Autoritarizmas; Deklaracija; Ideologija; M. Riomeris; Mykolas Romeris; Naujoji Romuva; Naujoji Romuva''; Politinė teorija; Romeris, Mykolas.
EN
Authoritarianism; Declaration; Deklaration; Ideology; Naujoji Romuva; Political theory.
Summary / Abstract:

LTŠiame skyriuje nagrinėjama, kas siejo teisininką, publicistą, istoriką ir politikos veikėją Mykolą Römerį su 1936 m. „Naujosios Romuvos“ žurnalo aštuntame numeryje grupės inteligentų paskelbta deklaracija „Į organiškosios valstybės kūrybą“. Šiuo laikotarpiu ir Europoje, ir Lietuvoje buvo aštriai kritikuojamas liberalizmas – pagrindinė ideologija, teigusi humanizmo, tolerancijos, sąžinės laisvės principus, demokratinės valstybės idėją, kaip neginčijamą vertybę iškėlusi asmens laisvę, valstybę pajungusi individo interesams. Lietuva nebuvo išimtis. Nuo 1926 m. gruodžio tautos išlikimo vardu parlamentinė demokratija buvo paaukota dėl lietuviško autoritarizmo. Ieškant sprendimų minėtoje deklaracijoje buvo aptarti filosofiniai ir metodologiniai pagrindai krizei įveikti, siūlant naujo tipo – „pilnutinę“ demokratiją, kurią turėjo įgyvendinti organiška, korporatyvistiniais pagrindais organizuota valstybė. „Naujosios Romuvos“ bendradarbių sąraše yra ir M. Römerio pavardė. M. Römerio darbuose išplėtotos nacionalizmo ir demokratijos dermės paieškos atrodo nelengvai suderinamos su deklaracijoje teigiama demokratijos samprata, kai neigiamas politinių partijų vaidmuo, sureikšminamos vykdomosios valdžios funkcijos, todėl tai prašosi specialaus paaiškinimo. Šiame skyriuje nagrinėjami šio iškilaus visuomenės veikėjo pritarimo deklaracijai motyvai, hipotetiškai apibrėžiami esminiai deklaracijos teiginiai, kuriems M. Römeris galėjo pritarti.

ENThe article discusses the ideological links of Mykolas Römeris - a lawyer, publicist, historian, public and political figure - with the declaration "Towards the Establishment of Organic Country" published by the group of intellectuals in the magazine "Naujoji Romuva" No. 8, 1936. It discusses philosophical and methodological principles aimed at the combat of the crisis in the Lithuanian state of that time by proposing the democracy of a new - complete - type, which was to be implemented by a new organic country organized on corporative principles. The paper investigates Römeris' motives of approval of this declaration and provides a hypothetical definition of the statements of the declaration, which best corresponded to his views. It maybe asserted that his practice of 1905-1919 convinced him of the inefficiency of the principles of classical democracy and thus led to the quest for the link between nationalism and democracy. The result of this quest - the concept of the national-democracy - brought him to the list of the undersigned of the declaration. Through the criticism of individualism and liberalism, especially economic liberalism, M. Römeris developed the concept of social solidarity, which combined the ideas of social solidarity and social liberalism. That fundamentally corresponded to the structure of the organic country laid down in the declaration: the introduction of corporate regime to social-economic sectors. Through the approval of the anti-liberal model of the governmental regime promoted in the declaration, he believed to preserve the opportunity of establishing the democratic country and society grounded on civic principles. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24926
Updated:
2021-02-14 17:32:45
Metrics:
Views: 50    Downloads: 19
Export: