Lietuva, kurios nebuvo : pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva, kurios nebuvo: pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai
Editors:
  • Girnius, Kęstutis K, sudarymas [com]
  • Jankauskas, Algimantas, sudarymas [com]
  • Peluritis, Laurynas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
Pages:
587 p
Notes:
Straipsnių autoriai: Jonas Algirdas Antanaitis, Vytautas Bagdanavičius, Mindaugas Bloznelis, Pranciškus Būčys, Domas Cesevičius, Liudas Dambrauskas, Leonardas Dambriūnas, Adolfas Damušis, Vaidotas Daunys, Pranas Dielininkaitis, Bronius Tomas Dirmeikis, Juozas Girnius, Kęstutis Girnius, Albinas Gražiūnas, Jonas Grinius, Vladas Juodeika, Arvydas Juozaitis, Juozas Keliuotis, Fabijonas Kemėšis, Antanas Kučys, Vladas Kviklys, Mečys Laurinkus, Antanas Maceina, Pranas Mantvydas, Liūtas Mockūnas, Vincas Natkevičius, Kazys Pakštas, Vincas Rastenis, Ignas Skrupskelis, Kęstutis Skrupskelis, Stasys Šalkauskis, Anicetas Tamošaitis, Vincas Trumpa, Ladas Tulaba, Vidmantas Valiušaitis. Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Pilnutinė demokratija: kūrėjai, pamatinės idėjos, vertinimai / Kęstutis Girnius, Algimantas Jankauskas, Laurynas Peluritis — Apie apšvietą / Pranciškus Būčys — Pramoninės demokratijos pagrindai / Fabijonas Kemėšis — Momento reikalai ir principų reikalavimai / Stasys Šalkauskis — Kultūrinės santaikos galimumai / Kazys Pakštas — Deklaracija „Į organiškosios valstybės kūrybą“ — Autoritetas ir laisvė / Juozas Keliuotis — Individas, asmuo ir valstybė / Antanas Maceina — Korporatyvizmo praeitis / Pranas Mantvydas — Korporacinė santvarka / Pranas Dielininkaitis — Paradoksai apie tautiškumą / Ignas Skrupskelis — Keletas gairių socialinei tvarkai / Jonas Grinius — Tai, kas mus jungia / Antanas Maceina — Kas toji „Naujosios Romuvos“ organinė valstybė? / Vincas Rastenis — Organinė valstybė – kelias atgal / Vladas Juodeika — Romuviečių organinė valstybė / Domas Cesevičius — Organiškoji ar klasinės demokratijos valstybė / Vladas Kviklys — „Naujosios Romuvos“ ideologijos visuomeniniai pagrindai / Vincas Trumpa — Gyvenimas be pasaulėžiūros / Bronius Tomas Dirmeikis — Pilnutinė demokratija / Stasys Šalkauskis — Lietuvių Sąjūdžio programa — Lietuva po II Didžiojo karo — Į reformuotą demokratiją — Demokratija kaip tautinės vienybės pagrindas / Juozas Girnius — Pasaulėžiūra ir kultūra / Juozas Girnius — Politika ir pasaulėžiūra / Antanas Maceina — Demokratijos principai / Antanas Maceina — Demokratinės valstybės prasmė / Antanas Maceina — Nepasaulėžiūrinė politika pasaulėžiūros žvilgiu / Juozas Girnius — Pilnutinės demokratijos pagrindai / Antanas Maceina — Į pilnutinę demokratiją. Svarstymai apie valstybės pagrindus — Lietuvių Fronto bičiulių Credo — Nepasaulėžiūrinės politikos klausimu / Vytautas Bagdanavičius — Nepasaulėžiūrinė politika ir Bažnyčios pulsas / Anicetas Tamošaitis —Nepasaulėžiūrinė politika / Albinas Gražiūnas — Kuo skiriasi pasaulėžiūrinė politika nuo nepasaulėžiūrinės? / Leonardas Dambriūnas — Pasaulėžiūrinė ar nepasaulėžiūrinė politika? / Ladas Tulaba — Asmenybės ir valstybės santykio problema „organinės valstybės“ koncepcijoje / Mečys Laurinkus — Idealas ir ginklas / Vaidotas Daunys — Demokratija nesensta / Arvydas Juozaitis — Budėti nuolatos / Vidmantas Valiušaitis — Laisvės ribos. Literatūra, kultūra, politika / Liūtas Mockūnas — Ar ūkiniai „Į pilnutinę demokratiją“ pasiūlymai įgyvendintini? / Kęstutis Girnius — „Į laisvę“ fondo studijų savaitėje svarstytų minčių apie pilnutinę demokratiją susumavimas / Adolfas Damušis — Politinių judėjimų problemos / Liudas Dambrauskas — Kultūrinė autonomija / Vincas Natkevičius — Tariamasis jaunųjų katalikų kartos fašizmas / Kęstutis Skrupskelis — Lietuva išbandymų akivaizdoje / Jonas Algirdas Antanaitis — Laikmečio aktualijos / Mindaugas Bloznelis — Priedas. Pilnutinės demokratijos tyrinėjimų bibliografija — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvos Respublika; Pilnutinė demokratija; Liberalioji demokratija; Pasaulėžiūra; Nepasaulėžiūrinė politika; Organinė valstybė.
EN
Lithuania; Republic of Lithuania; Full democracy; Liberal democracy; world view; Non world view politics; Organic state.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pristatomas pilnutinės demokratijos palikimas, Lietuvos politinės minties paveldo dalis, apimanti tarpukario Lietuvos, okupacijos metų, išeivijos ir atgimstančios Lietuvos politinį mintijimą. Pilnutinė demokratija – tai pirmiausia katalikiškos krypties autorių politinius svarstymus vienijanti sąvoka, kuria siekiama moderniai demokratijai suteikti autentišką ir gyvą turinį. Tai iš asmens pirmumo principo kylanti ir savivaldžią visuomenę teigianti demokratija, apimanti ne tik politinę, bet ir socialinę bei kultūrinę sritį. Skirtingai nuo procedūrinės demokratijos, pilnutinė suprantama kaip trijų sričių demokratijos vieningumas, įgalinantis organišką valstybės ir visuomenės jungtį. Leidinys būtų pirmiausia skirtas akademinei visuomenei. Beveik visose aukštosiose mokyklose dėstomi kursai „Lietuvos politinės minties istorija“. Šis leidinys būtų tokių kursų studentų parankinė knyga. Tačiau pažintis su savos valstybės politinės minties palikimu yra ne tik mokslinės svarbos dalykas. Ji ugdo piliečių politinę savimonę, prisideda prie valstybės politinio gyvenimo tradicijų formavimo. [Anotacija leidinyje]

ISBN:
9786094596759
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64771
Updated:
2020-12-30 13:22:41
Metrics:
Views: 59
Export: