Ateities draugai : ateitininkų istorija (iki 1940 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ateities draugai: ateitininkų istorija (iki 1940 m.)
Publication Data:
Vilnius : Naujasis židinys-Aidai : 2010.
Pages:
798 p
Contents:
Pratarmė — Sutrumpinimai — Jaunoji Lietuva — Rerum novarum — Draugai ateitininkai — Mūsų Dovydas — Po antrojo Žalgirio — Revoliucija, Krupavičius, krikščionys demokratai — Savo namų link — Moksleiviai telkiasi — Pasaulėžiūrinės kovos — Studentai — Auklėtojai: Šalkauskis, Eretas, Pakštas — Sendraugiai ir pinigai — Korporacijos — Modernieji šokiai — Politikos verpetuose — Nepiktinkit mažutėlių — Policijos pastangos — Konspiracinės priemonės, Varniai, teismai — Naujasis draugijų įstatymas — Jaunieji katalikai — Už vyrus doresnės — Neįvykęs kongresas — Reikšmingesni Ateitininkų federacijos istorijos įvykiai (iki 1942 m.) — Ateitininkų istorijos šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTMūsų pirmojo atgimimo uždavinys – laimėti savąjį kraštą, kuriame visais atžvilgiais buvome nustumti į paribius. Nors dirbo ir kūrė įvairiausių pažiūrų žmonės, kunigai ir laisvamaniai, krikščionys demokratai ir tautininkai, socialistai ir kiti, ateitininkų vaidmuo – išskirtinai svarus. Žinoma, nuopelnas ne vienų ateitininkų. Tačiau be jų katalikiškame krašte nebūtume galėję įsitvirtinti. Gerokai supaprastinant galima teigti, kad XX a. pradžioje mūsų inteligentams buvo matyti tik du keliai: arba išlikti katalikais ir tapti lenkais, arba išlikti lietuviais ir tapti laisvamaniais. Ir dauguma pasauliečių inteligentų pasirinko antrąjį kelią. Ateitininkų reikšmė ta, kad jie sukūrė trečią galimybę: lavintis, išliekant kartu ir kataliku, ir lietuviu. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9786099505923
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54867
Updated:
2022-02-12 13:04:32
Metrics:
Views: 45
Export: