Vertybių integravimas į ugdymo procesą mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių integravimas į ugdymo procesą mokykloje
Alternative Title:
Integration values in the teaching process
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 69-72
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Dorovė; Pažiūros; Doroviniai sprendimai; Kritinis mąstymas; Values; Moral; Views; Critical thinking.
Keywords:
LT
Dorovė; Doroviniai sprendimai; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Dorovinis ugdymas / Moral education.
EN
Critical thinking; Moral; Values; Views.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vertybių ugdymas, mokinių mokymasis lavinant ne tik protą, bet ir ugdant jausmus, vertinimus, nuostatas, pažiūras. Mokinių vertybinių orientacijų, dorovinių sprendimų ugdymas, mokinio elgesio numatymas internalizuojant vertybes nagrinėjami kaip viena svarbiausių šiuolaikinės mokyklos funkcijų. Mokyklos, kaip ugdymo institucijos, funkcija – ne tik teikti mokiniams žinių, ugdyti jų sugebėjimus, bet kartu formuoti bazines vertybes. Mokiniai per vertybinę orientaciją įsitraukia į mokymąsi ne tik protu, bet ir emocijomis, vertinimais, apsisprendimais, pažiūromis. Todėl mokytojas negali tenkintis tik savo mokomojo dalyko išdėstymu, jis nėra tik žinių teikėjas. Jo paskirtis kartu yra stimuliuoti platesnę ir visapusiškesnę pedagoginę sąveiką integruojant vertybes į mokyklos gyvenimą. Pažinimo ir vertybinio emocinio aspektų siejimas mokant praplečia ugdymo galimybes, mokymą daro prasmingesnį. Iš įvairių mokinių ugdymo prioritetų mokykla labiausiai koncentruoja dėmesį į dorines vertybes, kaip mokinio dvasinio ugdymo pagrindą. Vertybės daro didelį poveikį mokinių vertinimui, sprendimo priėmimui ir apsisprendimui. Mokiniai gali būti mokomi apsispręsti, numatyti elgesio pasekmes per įvairių dalykų pamokas. Kiekviename mokamajame dalyke glūdi didelis vertybių ugdymo potencialas, kuriam realizuoti panaudojami įvairūs mokymo metodai ir formos.

ENDeveloping conceptions in education involves the use of strategies how to integrate knowledge, values and behaviour. The article deals with the functions of the school and the role of teacher in developing values. The technique values clarification is based on moral decision and free choice occur in the group learning situations. In these groups students explain, elaborate, defend their feelings toward man. Among various tipes of values moral values as the background of the man development are emphasized. Many academic disciplines involve moral and should be used to develop moral values. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30796
Updated:
2018-12-17 11:25:08
Metrics:
Views: 79    Downloads: 34
Export: