Pedagogų rengimas: tradicijos ir kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų rengimas: tradicijos ir kaita
Alternative Title:
Tradition and change in teacher training
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 11-16
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama pedagogų rengimo problematika atskleidžiant tradicinius ir kaitą lemiančius veiksnius. Remiantis švietimą reglamentuojančių dokumentų, mokslininkų darbų analize ir atliktų tyrimų duomenimis, nustatėme, kad Lietuvos švietimas, mokykla, mokytojas visais laikmečiais siekė būti ištikimas pamatinėms humanizmo ir demokratijos vertybėms – žmogaus orumui ir individo atsakomybei, artimo meilei, pagalbai, auklėtinių rengimui gyvenimui, veiklai ugdant ištikimybę tautos kultūrai, tradicijoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogai; Programos; Tradicijos; Kaita; Kompetencija; Pedagogues training; Traditions and alternation.

ENThe article analyses teacher training issues, considering traditional factors and factors that bring on change. The conclusion reached after studying educational legislation, analyses of educationalists’ writings and the results of previous research was that in Lithuania, the education system, the schools and the teachers have always tried to be true to the ideals of basic human and democratic values such as human dignity and individual responsibility, love of those near to one, mutual assistance, preparing the students for life and activities aimed at developing respect for national culture and traditions.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8250
Updated:
2018-12-17 11:40:07
Metrics:
Views: 34    Downloads: 11
Export: