Daugiaveidis elitas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiaveidis elitas
Alternative Title:
Multi-faced elite
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.
Pages:
302 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Kultūra: trys matymo taškai — Sociumas, kultūra, asmuo — Biologija, žmogaus agresyvumas ir kultūra — Kultūra - simbolių kalba — Daugiaveidis elitas — Kūryba arba tobulumo siekis — Kultūrologinis meno raktas — Kultūrų krizės, nuosmukiai, fikcijos — Kultūrų savastys ir jungtys — Santrauka — Asmenvardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Kultūros politika / Cultural policy; Kūrybiškumas / Creativity; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LTKnygoje kalbama ne tik apie elitą kaip kultūros šerdį, bet ir tyrinėjami esminiai kultūros sandai, valdomi žmoniškosios kūrybos ir turintys vertybinį charakterį. Darbe plačiai aptariama kultūros sąvoka, svarstomi įvairūs požiūriai į kultūrą, kultūros teoretikų vartojamos sąvokos ir metodologiniai tyrimo principai. Teigiama, kad kultūra skleidžiasi socialinės sistemos plotmėje. Todėl gvildenama socialinės ir kultūrinės sistemų, kultūros ir visuomenės sąveika, kuri susijusi su asmens egzistencija. Žmogaus veikla iškyla kaip pagrindas, kuriuo remiasi asmens, kultūros ir socialinės sistemos sąveika ir jų santykinis savarankiškumas. Taip pat kultūra tiriama kaip simbolių kalba, kuri apima painią tikrovės ir galimybių, tikrovės ir vaizduotės, praktinės veiklos ir siekių dialektiką. Taip išryškėja kūrybos, kūrybinių gebėjimų ir meno vaidmuo kuriant ir perteikiant vertybes. Svarstant apie daugiamatį kultūros gyvenimą, darbe pabrėžiama elito, intelektualų laikysenos visuomenėje svarba. Aptariama su kokiais iššūkiais susiduria šiuolaikinis Lietuvos elitas. Apskritai, su kokiais naujais iššūkiais susiduria nepaliaujamas permainas išgyvenanti kultūra, veikiama postmodernizmo, vartotojiškos visuomenės, masinės kultūros, tautinių ambicijų nuvertinimo, globalizacijos ir kitokių reiškinių. Neatsitiktinai analizuojant ir vertinant kultūros permainas, atsigręžiama į lietuvių kultūrą, svarstoma apie kultūros tautiškumą, dvasines etnokultūrines vertybes, tautos kultūros universalumą ir kultūrų sambūvį.Reikšminiai žodžiai: Daugiaveidis elitas; Elitas; Globalizacija; Kultūra; Kultūros tautiškumas; Kultūros vertybės; Kultūrų sąveikos; Kūrybinė veikla; Menas; Multikultūralizmas; Simboliškumas; Socialinė atsakomybė; Socialumas; Vertybės; Visuomenė; Art; Creative activity; Cultural interaction; Cultural nationalism; Culture; Elite, cultural values; Globalisation; Multi-faced elite; Multiculturalism; Sociability; Social responsibility; Society; Symbolism; Values.

ENThe book devotes its attention to elite as the core of culture and analyses essential components of culture managed by human creation and considered as virtue. The work widely discusses the notion of culture, analyses various attitudes towards culture, notions used by culture theorists and methodological principles of culture research. It is assumed that culture disseminates in a social system. Therefore, the book analyses the interaction between social and cultural systems, culture and society. This interaction is related to human existence. Human always emerges as a fundament, on which the interaction of personal, cultural and social systems and their relevant independence is based. Culture is also analysed as a language of symbols, which covers a vague dialectics between reality and possibilities, reality and imagination, practical activities and aspirations. This way the role of creation, creative abilities and art when creating and conveying virtues emerges. As far as multidimensional life of culture is concerned, the work emphasises the importance of elite, and intellectuals’ public position are analysed. Challenges the modern elite faces are discussed. The book discusses new challenges faced by our culture in the context of on-going changes and under the influence of post-modernism, consumer society, mass culture, and devaluation of national ambitions, globalisation and other phenomena. When analysing and evaluating cultural changes, the author turns to Lithuanian culture, cultural identity, spiritual ethnocultural virtues, universality of national culture and coexistence of cultures.

ISBN:
9789955203575
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20754
Updated:
2023-11-13 17:25:19
Metrics:
Views: 23
Export: