Elitų Europa : tapatybių ir interesų kaleidoskopas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elitų Europa: tapatybių ir interesų kaleidoskopas
Alternative Title:
Europe of elites: a kaleidoscope of identities and interests
Publication Data:
Vilnius : Firidas, 2013.
Pages:
282 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Apie autorius — Įvadas — Teorinės sampratos — Svarbių sąvokų apibrėžimai — Kas yra tapatybė? Kaip tapatybės tiriamos Europos studijose? — Empiriškai orientuotos politikos sociologijos požiūris į elitą (elitus) — Empirinės įžvalgos — Europinė ir tautinė tapatybė: ES valstybių narių elitų ir masių sampratų lyginamoji analizė — Kiek europietiški ES valstybių narių elitai? — Grėsmės Europai: lyginamoji elitų požiūrių studija — Tapatybės vs. interesai: kaip paaiškinti ES valstybių narių elitų nuostatas Europos valdysenos atžvilgiu — Vietoj pabaigos: apie Europos Sąjungos elitų studijų perspektyvas — Literatūra — Priedai — Summary.
Keywords:
LT
Europos Sąjunga (European Union); Sociologija; Elitai; Tapatybė.
EN
European Union; Sociology; Elities; Identity.
Summary / Abstract:

LTKnygos pagrindas - didelio tarptautinio mokslininkų kolektyvo keletą metų vykdyto tyrimo duomenų analizė ir interpretacija. Konkrečiai, 2005-2009 m. Europos Komisija iš Europos Sąjungos (toliau ES) 6 Bendrosios Programos finansavo mokslinį projektą „lntUne: Integruoti ar vieningi? Pilietybės paieškos„vis artimesnėje Europoje". Lietuvos socialinių tyrimų centras (tada Socialinių tyrimų institutas, STI) buvo institucinis projekto partneris, o šios knygos autoriai -pagrindiniai projekto vykdytojai Lietuvoje. Knygoje atskleidžiama, kad, nepaisant demokratinės retorikos, pati ES atsirado ir vystosi kaip tam tikras „elito projektas", t. y. ES steigimo, plėtros ir reformų iniciatyva priklauso ES valstybių narių elitams (politiniams, ekonominiams, žiniasklaidos, profesinių sąjungų ir pan.). Tačiau ES valstybių narių elitai „negieda viena gaida", o atsiskleidžia kaip „polifoninė melodija". ES fenomenas slypi Įvairovėje: veikėjų, vizijų, tapatybių, teisinių normų, pragmatiškų išskaičiavimų ir idealistinių lūkesčių. Knygoje kaip per judinamą kaleidoskopą atskleidžiamos vis naujos teorinių ir empirinių detalių konfigūracijos, susijusios tiek su šiuolaikine tapatybių ir elitų analize bendrai paėmus, tiek su Europos studijomis. Atskiruose knygos skyriuose aptariamas elitų tapatinimasis su ES projektu, elitų požiūriai į pilietybės sampratų ir praktikų kaitą ES, aprašoma, kaip elitai suvokia grėsmes ES ir kaip jie vertina ES viršvalstybinės valdysenos perspektyvas. Knyga skirta ne tik politikos, komunikacijos, Europos studijų bei sociologijos ir kultūrologijos specialistams, bet ir politikams, politikos apžvalgininkams bei pilietinei visuomenei, besidominčiai „Europos reikalais". [Leidėjo anotacija]

ISBN:
9786094290237
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56023
Updated:
2021-03-09 11:46:07
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: