Humanitariniai ir socialiniai mokslai šiandieninėje Lietuvos mokslo politikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Humanitariniai ir socialiniai mokslai šiandieninėje Lietuvos mokslo politikoje
In the Book:
Keywords:
LT
Humanitariniai ir socialiniai mokslai; Moksliniai; Mokslo politika; Mokslo politika, Lietuva; Tyrimai ir eksperimentinė plėtra.
EN
Education policy; Humanities and social sciences; Lithuania; Science policy; Scientific development and experimental research.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šiandieninės Lietuvos mokslo politikos vykdytojas yra Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas. Ryšį su aukštesnėmis administracijos struktūromis papildomai užtikrina Švietimo ministerijos sekretorius. Kiti svarbūs mokslo politikos dalyviai yra Lietuvos mokslo taryba, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros reikalų komitetas, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencija. Šiame straipsnyje aptariamos Lietuvos mokslo politikos nuostatos humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) atžvilgiu. Susitelkiama ties mokslo ideologijos analize, susilaikant nuo institucinių struktūrų veiklos kritikos ir pasiūlymų – jie pateikti šiame leidinyje publikuojamoje Lietuvos HSM plėtros strategijoje. Straipsnyje pirmiausia aptariamas Lietuvos mokslo ideologijos pagrindas, iškeliama tezė, kad dabartinės Lietuvos mokslo sistemos kontekste kyla grėsmė HSM plėtrai. Toliau nagrinėjama HSM vieta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) koncepcijoje. Teigiama, jog originalioje MTEP koncepcijoje socialiniams mokslams tenka antraeilė, o humanitariniams mokslams – marginalinė vieta. Pagrindžiama tezė, kad HSM plėtrai pagrįsti MTEP koncepcija yra nepakankama. Pristatomi iššūkiai HSM administravimui MTEP rėmuose bei HSM vaidmens MTEP koncepcijoje didėjimo galimybės. Galiausiai aptariami papildomi HSM plėtros įrankiai ir teigiama, jog Lietuvos mokslo plėtros ideologijoje turėtų būti palikta niša į MTEP koncepciją netelpančiam HSM plėtros ideologijos fragmentui.

ENThe Department of Science and Studies of the Ministry of Education and Science is the main operator of Lithuania’s Science Policy today. The sector of the Ministry of Education assures the communication with the higher structures of administration. Other important participants of the politics of science are the Research Council of Lithuania, Committee on Education, Science and Culture, the Lithuanian University Rectors' Conference, the Lithuanian Academy of Sciences, Conference of the Board of Directors of Lithuanian science institutes. This article discusses the terms of Lithuania’s politics of science in relation to Humanities and Social Sciences (HSS). The focus is on the analysis of ideology of science, abstaining from the critic and suggestions of institutional activity of the structure – they are given in this publication from the strategy of the development of HSS of Lithuania. Firstly, the article discusses the basis of ideology of the science of Lithuania. The thesis is pointed out, that in the context of the today’s system of the science of Lithuania the HSS development is in increasing danger. Further, the place of HSS in the Experimental Research and Development (ERD) concept is analysed. It is stated, that the Social Sciences take the second place and Humanities take marginal place in the original concept of ERD. The thesis, that the concept of ERD is not enough to justify the development of HSS, is supported. The challenges for the administration of HSS in the frames of ERD, as well as the growth possibilities of the role of HSS in the concept of ERD are introduced. Finally, the additional tools of the development of HSS are discussed. It is stated, that the ideology of the development of the science of Lithuania has to have a place in the concept of ERD, in which the fragment of the ideology of the development of HSS does not fit.

Related Publications:
Pilietiškumo ugdymo(si) didaktikos raida švietimo reformos kontekste / Irena Zaleskienė. Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai / sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 284-308.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47335
Updated:
2017-01-29 16:01:32
Metrics:
Views: 9
Export: