Староверие в Литве : вторая половина XVII - начало XIX вв.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Староверие в Литве : вторая половина XVII - начало XIX вв
Alternative Title:
  • Old Believers in Lithuania: Second Half of the XVII Century– Beginning of the XIX Century
  • Sentikybė Lietuvoje: XVII a. antroji pusė–XIX a. pradžia
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2006
Pages:
543 p.
Keywords:
EN
old believers - the Great Duchy of Lithuania - History of Christianity - History
Summary / Abstract:

LTLigšiolinė sentikybės Lietuvoje istoriografija pakankamai gausi, tačiau daugelis rusų sentikių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) ir Abiejų Tautų Respublikoje (ATR) istorijos klausimų vis dar lieka be atsako. Monografija supažindina su sentikių bepopių (pirmiausia fedosejeninkų) istorija LDK šiaurės vakarų regione (XVII a. II pusė–1823 m.). Tyrimą lydi dokumentų ir šaltinių publikacijos. Analizuojami tragiški Rusijos stačiatikių bažnyčios įvykiai XVII a. viduryje, tikybinė ir socialinė sentikių padėtis Rusijoje ir ATR, rusų emigracijos motyvai ir eiga, bepopių bažnytinės organizacijos kūrimasis ir gyvavimas LDK, o 1795–1823 m. – vėl Rusijos valdžioje. Sentikių pasitraukimas iš Rusijos buvo stačiatikių bažnyčios skilimo XVII a. viduryje padarinys. Pirmieji sentikiai dabartinėje Lietuvoje (LDK šiaurės vakarų regionas) įsikūrė 1679 m., greičiausiai – Rokiškio rajone. Masinė jų imigracija į LDK prasidėjo XVIII a. pradžioje. XVIII a. pab. įvairių srovių sentikių ATR buvo priskaičiuojama nuo 100 iki 180 tūkst. Skaičiumi juos lenkė tik judėjai, panašiai buvo protestantų; sentikiai keliskart viršijo kitas tradicines religines mažumas. Nagrinėjant sentikių imigracijos į LDK motyvus, svarbu ne tik jų religinė ir socialinė padėtis Rusijoje, palankiai susiklostę išorinės emigracijos sąlygos, tačiau ir palanki santykinio tikybinio pakantumo LDK atmosfera, iki šiol menkai tyrinėta. Būtent tikybinis pakantumas ir vietos dvarininkijos ekonominiai interesai sudarė palankias sąlygas gana skaitlingos sentikių bendruomenės egzistavimui LDK šiaurės vakarų regione [Iš leidinio]

ENHistoriography on Old Believers in Lithuania is quite rich, however, a lot of questions on the history of the Russian Old Believers in the Grand Duchy of Lithuania (LDK) still remain unanswered. The monograph acquaints us with the history of the Priestess Old Believers (first of all Fedoseyevniks) in the LDK's north-west region (in 1823). The research is accompanied by the publications of the documents and sources. It analyzes the tragic events involving the Russian Old Believers' Church in the middle of the XVII century, the religious and social situation of the Old Believers, the motives for Russian emigration and the process of emigration, the establishment and existence of the priestless Church organizations in the LDK, and from 1795–1823 – again under Russia's rule. The departure of the Old Believers from Russia was the result of the Old Believers Church's split in the middle of the XVII century. The first Old Believers settled in Lithuania in 1679, most likely in Rokiškio Province. Their massive immigration into the LDK started at the beginning of the XVIII century. At the end of the XVIII century, there were between 100,000 to 180,000 various movements of the Old Believers. The historical emigration conditions were favourable; however the relative religious tolerance in the LDK has not yet been fully investigated. Religious tolerance and economic interests of the local squires formed favourable conditions for the existence of the quite numerous communities of Old Believers in the north-western region of the LDK.

ISBN:
9955656301
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3866
Updated:
2017-09-29 17:31:37
Metrics:
Views: 12