Etniškumo dėmenys žiniasklaidoje : Lietuvos spauda rusų kalba apie narystę ES

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etniškumo dėmenys žiniasklaidoje : Lietuvos spauda rusų kalba apie narystę ES
Alternative Title:
Element of Ethnicity in the Press: Lithuanian Press in Russian on EU Membership
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 127-138
Keywords:
LT
Ignalina; Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Visaginas; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Etninės religinės grupės / Ethnic religious groups; Etninės mažumos / Ethnic minorities; Rusų kalba / Russian language; Spauda / Press; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas rusakalbės Lietuvos spaudos vaidmuo etninės mažumos savivokoje, analizuojamas eurointegracinio proceso suvokimas rusų etninės mažumos gyvenime ir viso to atspindžiai šioje Lietuvos spaudoje prieš 2003 m. gegužės 10-11 d. Lietuvoje vykusį referendumą. Konstatuojami bendri veiksniai, formuojantys mažumų nuostatas ir vertinimus. Straipsnis paremtas tyrimu pagal projektą „Etninių mažumų savijauta integruojantis į ES“. Apžvelgus pagrindinius keturis Lietuvos laikraščius rusų kalba, paaiškėjo, kad teiginys, jog ši spauda skirta rusams, deklaratyvus, tiesiog ši spauda yra spausdinama rusų kalba. Straipsniai integracijos į ES tematika perspausdinti iš kitų lietuviškų dienraščių, Rusijos laikraščių, taip pat pateikiama informacinių tarnybų informacija jos nekomentuojant. <...>Lietuvos integracijos į ES procesas Lietuvos rusams asocijuojasi su dviem opiausiais klausimais. Pirma – tai Visagino miesto ateitis, susijusi su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu ir darbo vietų netekimu, ir antra – kalbos problema (tiek lietuvių, tiek anglų kalbos mokėjimas susijęs su narystę Europos Sąjungoje ir prasta vidurinio mokslo kokybe rusų mokyklose). <...>Taip pat galima sakyti, kad spaudoje nėra atspindėta svarbesnių arba originalesnių nuomonių bei specifinio požiūrio į ES arba į patį integracinį procesą. <...>Pastebimas rusų, gyvenančių Lietuvoje, apolitiškumas bei pilietinis pasyvumas. <..>susidaro įspūdis, jog rusai nebando aktyviai įsitraukti į viešąjį integracijos į ES diskursą (nedalyvauja aktyviai referendumo rėmuose vykdomose agitacijose, svarstant su Lietuvos naryste susijusius klausimus, vykdant įvairias akcijas bei išsakant nuomonę). [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Rusakalbė Lietuvos spauda; Rusų etninė mažuma; Etninės mažumos; Etnointegracija į ES; Lithuanian press in Russian language; Russian ethnic community; Ethnic minorities; Euro- integration.

ENThis article discusses the roll of the Russian-language Lithuanian press in the self-understanding of an ethnic minority, analysing the understanding of the Euro-integration process in the life of the ethnic Russian minority and all of its reflections in the Lithuanian press prior to the referendum that took place on May 10th-11th, 2003 in Lithuania. This article is based on research done according to a project entitled “Disposition of Ethnic Minorities Integrating into the European Union”. Having reviewed the four main Lithuanian newspapers in Russian, it became clear, that the statement, that this press is devoted to Russians, is just empty words, as this press is simply printed in Russian. The articles on the subject of EU integration were re-published from other Lithuanian dailies, and Russian newspapers, and also information from informational services was provided without providing commentary. The process of Lithuania’s integration into the EU for Lithuanian Russians is associated with two of the most sensitive questions. The first is the future of the city of Visaginas, which is linked with the closing of the Ignalina atomic power plant and the loss of jobs, and secondly the language problem (both the knowledge of Lithuanian and of English linked with membership in the EU and poor quality of studies in Russian schools). What is observed is the indifference to politics and civil passivity of the Russians living in Lithuania, which creates the impression that Russians do not actively involve themselves in public discourse about integration into the EU.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5306
Updated:
2018-12-20 23:09:44
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: