Hermeneutinės filosofijos studijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hermeneutinės filosofijos studijos
Alternative Title:
Aiškinimo ratas (d. 2)
Publication Data:
Vilnius : Strofa, 2002-2003.
Pages:
2 kn. (391, 303 p.)
Notes:
Bibliografija ir vardų rodyklės.
Contents:
I dalis: Pratarmė — Įžanga. Hermeneutika kaip filosofija — Gyvenimo hermeneutika: Wilhelmas Dilthey’us — Hermeneutikos plotis ir gelmė. Schleiermacheris ir Dilthey’us — Istorinio proto kritika ar gyvenimo filosofija? — Gamtos ir dvasios mokslai. Erklärung und Verstehung — „Tikresnė“ tikrovė — Gyvenimo sklaida — Išgyvenimas — Išraiška ir refleksija — Supratimas ir bendrija — Gyvenimas, dvasia ir mirtis — Būties mąstymo link: Martino Heideggerio hermeneutika — Fenomenologijos ontologinis posūkis irhermeneutika. Husserlis ir Heideggeris — Hermeneutikos ontologinis posūkis. Dilthey’us ir Heideggeris — Apofantika ir hermeneutika — Supratimas ir aiškinimas. Hermeneutinis ratas — Filosofijos istorija kaip tekstas — Būtis ir kalba — Hermeneutinė patirtis. Hansas Georgas Gadameris — Hermeneutikos tradicija, Wilhelmas Dilthey’us ir Martinas Heideggeris — Metodas ar patirtis? — Istorija ir akiratis — Meno žaidimas — Kalba ir pasaulis. Pokalbis — Paulio Ricoeuro užuolankos — Nuo transcendentalinės prie egzistencinės fenomenologijos — Valia, kūnas, klaida — Mitų ir simbolių hermeneutika. Filosofija ir mitai — Hermeneutinė refleksija — Hermeneutinės ontologijos problema — Numitinimų mazgas: Rudolfas Bultmannas ir kiti — Biblinė hermeneutika. Šventraštis ir tradicija — Evangelijų numitinimas. Rudolfas Bultmannas — Numitinimas ar transcendencijos šifro skaitymas. Rudolfas Bultmannas ir Karlas Jaspersas — Egzistencinis apsisprendimas ar interpretavimo vyksmas. Rudolfas Bultmannas, Paulis Ricoeuras ir Hansas Georgas Gadameris — Tikėjimas, tradicija ir simbolis — Nuorodos — Summary — Vardų rodyklė.II dalis: Pratarmė — Grožio ir meno prigimtis: Kantas ir Heideggeris — Skonio sprendimas ar meno patirtis? — Meno būtis ir tiesa — Kūrinys, pasaulis ir žemė — Meno istorija ir sauga — Tęsinys: Hansas Georgas Gadameris — Amatininko, menininko, mąstytojo derinys — Apie ką, kaip ir kam — Dus Zeugsein des Zeuges — Betarpiškumas ir įtarpinimas — Dar kartą dirbinys kūrinyje — Filosofas ir menotyrininkas. Meyerio Schapiro kritika — Žaidimo, simbolio ir šventės ilgesys — Savimonė ir istorija — Savimonė ar interpretavimas — Istorija ir istorizmas — Istorizmas ir hermeneutika — Istorinis kitas ir dialoginė savimonė — Hermeneutika ir kritinė teorija. Habermaso iššūkis — Kritinė teorija ir hermeneutika. Gadamerio atsakas — Prietaro reabilitavimas ir tradicija — Prietaro istorijos epizodai: Apšvieta, romantizmas ir hermeneutika — Vorurteil kaip išankstinis sprendimas ir tradicijos būtis — Tradicija ir postkritinis tikėjimas — Religijos iššūkis kultūros istorikui — Kodėl iššūkis? — Kultūra ir religija, kultūrologija ir teologija — Kaip buvo ir (galbūt) dar gali būti — Vilties viltis — Filosofas tarp semiotikų — Prieiga — Kolizija — Nuorodos — Summary — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTPirmojoje "Hermeneutinės filosofijos studijų" dvitomio knygoje susumuojami ir apibendrinami autoriaus daugelio metų hermeneutinės filosofijos istorinių ir kritinių studijų rezultatai. Knygoje derinamas probleminis-analitinis, istorinis ir sintetinis požiūriai. Knygoje pristatoma pagrindinių žios krypties atstovų - Wilhelmo Dilthey’aus, Martino Heideggerio, Hanso Georgo Gadamerio, Paulio Ricoeuro, Rudolfo Bultmanno ir kai kurių kitų autorių idėjų analizė. Nesiekiama atskleisti visuminį hermeneutinės filosofijos vaizdą ar išsamią jos istoriją, tačiau abu šie tikslai turimi omenyje: nagrinėjami svarbiausi jos probleminiai laukai ir atsiradimo bei raidos etapai. [...] antroji, skiriama išsamesnėms atskirų problemų analizėms, mėginant taikyti hermeneutinio mąstymo principus: istorijos, tradicijos, meno kūrinio, dirbinio, tikėjimo, fdosofijos ir humanistikos santykio. Tekstai rašyti skirtingu laiku ir įvairiomis progomis. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Hermeneutika, istorija, meno kūrinys, tradicija; Hermeneutics, History, Work of Art, Tradition.

ENIn the first of the two volumes of this work the author summarizes the results of many years of the historical and critical study of philosophical hermeneutics. This book combines the problematic-analytical, historical, and synthetic approaches. The analysis of problems also reveals the most important stages in the development of philosophical hermeneutics: the appearance of traditional philological and theological hermeneutics, the formation of hermeneutic methodology during the 18th and 19th centuries, and most importantly - the development of philosophical hermeneutics during the 20,h century, the emergence of ontological problematics, and its problematization. [...] In the second of the two volumes of "Studies in Philosophical Hermeneutics", the author coordinates historical and problematic-analytical approaches in order to further summarize the results of many years of the historical and critical study of philosophical hermeneutics. [From the publication]

ISBN:
998675156X (bendras); 9986751543 (1); 9986751551 (2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78164
Updated:
2020-12-09 19:00:55
Metrics:
Views: 140
Export: