Meno kūrinio interpretacijos laisvės ribos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno kūrinio interpretacijos laisvės ribos
Alternative Title:
Limits interpreting a work of art
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2014, 4, p. 80–94
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Gadameris; Analitinė estetika; Interpretacija; Meno kūrinys; Tapatybė
EN
Gadamer; Analytic aesthetics; Interpretation; Work of art; Identity
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas, ar kritinis pliuralizmas neatveria kelio neribotai meno kūrinio interpretatoriaus laisvei. Interpretacijos laisvės ribų problema nagrinėjama remiantis analitinės estetikos autorių argumentais bei dialogine Hanso-Georgo Gadamerio interpretacijos samprata. Atskleidžiami skirtingi požiūriai į meno kūrinio tapatybę ir su tuo susijusios išvados, kaip, kokiu būdu pats kūrinys gali riboti interpretatoriaus laisvę. Svarstoma, ar skirtingos to paties meno kūrinio interpretacijos negriauna jo tapatybės. Hermeneutinė teisingo supratimo samprata pristatoma kaip atsvara objektyvizmui bei reliatyvizmui. [Iš leidinio]

ENArticle raises a question whether critical pluralism leads to complete art interpreter’s freedom. The problem of limits interpreting a work of art is being analyzed through the arguments of analytic aesthetics authors and dialogical Hans-Georg Gadamer’s concept of interpretation. Different approaches to the identity of a work of art are revealed as well as the resultant findings and how the work itself may limit the freedom of the interpreter. It is debated if different interpretations of the same work of art does not destroy its identity. The hermeneutic concept of the adequate understanding is presented as a counterweight to objectivism and relativism. [From the publication]

ISSN:
1392-8600, 1822-7805
Related Publications:
Hermeneutinės filosofijos studijos / Arūnas Sverdiolas. Vilnius : Strofa, 2002-2003. 2 kn. (391, 303 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84166
Updated:
2020-04-14 18:19:09
Metrics:
Views: 6
Export: