Integruojamieji filosofiniai istoriniai aiškinimai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruojamieji filosofiniai istoriniai aiškinimai Lietuvoje
Alternative Title:
Integral philosophical historical interpretations in Lithuania
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2011, 66, p. 49-57
Keywords:
LT
Integruojamasis aiškinimas; Integruojamieji filosofiniai istoriniai aiškinimai; Intelektinė istorija; Psichologistinė hermeneutika.
EN
Integral interpretation; Integral philosophical historical explanations; Intellectual history; Psychological hermeneutics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas filosofijos istorijos integruojamasis aiškinimo būdas, kuris taikomas intelektinės istorijos, psichologistinės hermeneutikos ir kitų filosofijos istorijos metodologijų. Intelektinės istorijos teorinius principus suformulavo Richardas Rorty: filosofinė teorija turi būti aiškinama kaip filosofo praktinės veiklos dalis. Šiuo principu pagrįsti Vacio Bagdonavičiaus atlikti Vydūno veiklos ir mąstymo tyrinėjimai. Filosofinė teorija čia traktuojama kaip mąstytojo biografinės visumos (vadinamojo gyvenamo pasaulio) neatsiejama dalis. Andriaus Konickio tyrinėjimuose taikoma psichologistinė hermeneutika. Šiuo atveju svarbu ne pati nagrinėjamų tekstų autoriaus asmenybė – naudojant psichologinius, biografinius duomenis, egzistencinius išgyvenimus siekiama adekvačiau suprasti tų tekstų prasmes. Bronislovas Kuzmickas tyrimo objektą (atskiras krikščionybės filosofines teorijas) integruoja į didelės apimties teorinę visumą – krikščionybės filosofiją. Ši teorinė visuma yra filosofavimo paradigma, kurios esminiai bruožai kartu yra ir ją sudarančių atskirų teorijų pagrindas. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes integral philosophical historical interpretation, which includes intellectual history, psychological hermeneutics and other methodologies of the historiography of philosophy. The principles of so-called intellectual history were elaborated by Richard Rorty. Philosophical theory has to be interpreted as a part of philosopher's practical activity. On this principle Vacys Bagdonavičius bases his inquiry of Vydūnas's life and writings. He treats the philosophical theory as an integral part of the whole of Vydūnas's life. The psychological hermeneutics is seen in the works by Andrius Konickis, who employs biographical and psychological data about an author for the better understanding and explanation of the meaning of his texts. Konickis aims at the explanation of theory using the data of an author's life as an auxiliary means. Bronislovas Kuzmickas includes the subject of his inquiry (particular philosophical theories of Christianity) into the large theoretical unity - Christian philosophy. This theoretical unity is the paradigm of philosophizing, the essential characteristics of which give the basis for the different theories, which constitute it. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29230
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 86    Downloads: 2
Export: