Phenomenology in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Phenomenology in Lithuania
In the Journal:
Studies in East European thought. 2009, Vol. 61, no. 1, p. 31-41
Keywords:
LT
Fenomenologija; Kontinentinė tradicija; Lietuva; Poetika.
EN
Continental tradition; Lithuania; Phenomenology; Poetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama fenomenologinė filosofija Lietuvoje. Teigiama, kad fenomenologija yra gyvybinga Lietuvos filosofijos kryptis, kuri formavosi sąveikaudama su Vakarų fenomenologija. Lietuvos fenomenologijos išskirtinumą lemia filosofijos ir poezijos sąveika. Todėl fenomenologijos tradiciją šio straipsnio autoriai traktuoja kaip kūrybingos ir gyvos filosofinės minties raidą. XX a. Lietuvos filosofijoje ženklią vietą užima fenomenologijos recepcija. Dauguma Lietuvos filosofų siejo savo mintis su europine tradicija, kuriai didelę įtaką darė fenomenologija, hermeneutika ir egzistencializmas. Veikiama Vakarų fenomenologijos tradicijos Lietuvos filosofija tapo savita ir papildė ją naujais atspalviais. Straipsnyje apžvelgiami Lietuvos fenomenologų darbai, sukurti Lietuvoje ir emigracijoje. Taip atskleidžiama ir tęsiama Lietuvos filosofijos atvirumo ir tarptautiškumo tradicija. Viena vertus, minimi filosofai, kurie savo darbuose tyrinėjo vieną ar kitą fenomenologijos aspektą. Kita vertus, išskiriami filosofai, kurie plėtojo filosofinę poetiką, laisvą ir kūrybingą mąstymą, kūrė originalias fenomenologines improvizacijas. Be to, darbe aptariami fenomenologinę mintį puoselėjantys periodiniai leidiniai. Pabrėžiama, kad šiuolaikiniai Lietuvos fenomenologai siekia filosofijos ir poezijos sąveikos, kuri išplečia filosofinės kūrybos sampratą. Tai liudija apie fenomenologijos kūrybingumą, taip pat apie Lietuvos filosofijos brandą ir dinamiškumą.

ENThe article deals with phenomenology in Lithuania. The main thesis of the article is this: phenomenology is a living tradition in need of both development and interpretation. The minor thesis follows from the main one: the Western phenomenological tradition and Lithuanian philosophy interact and develop in tandem with one another. According to the authors, the contact between poetics and philosophy is the dominant form of phenomenology in Lithuania. The phenomenological tradition is treated as creative and living philosophical thought. [text from author]

ISSN:
0925-9392
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23979
Updated:
2016-03-21 08:57:09
Metrics:
Views: 1
Export: