Hermeneutika ir nihilizmas arba - apie filosofijos "lietuviškąją" tapatybę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hermeneutika ir nihilizmas arba - apie filosofijos "lietuviškąją" tapatybę
Alternative Title:
Hermeneutics and nihilism, or on the "Lithuanian" identity of philosophy
In the Journal:
Problemos . 2010, t. 78, p. 52-61
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Filosofijos tapatybė; Heideggerio provincijos „urbanizacija“; Heideggeris, filosofijos tapatybė; Hermeneutika; Koine; Lietuvos filosofija; Nihilizmas
EN
Heidegger; Hermeneutics; Identity of philosophy; Lithuanian philosophy; Nihilism; Urbanization of Heidegger's province
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skiriamas hermeneutinės tradicijos Lietuvos filosofijoje aptarčiai. Keliamas klausimas – kas sudaro šiuolaikinį hermenutinį mąstymą? Šiuo straipsniu siekiama atskleisti ontologinės hermeneutikos interpretacijos Lietuvoje skirtingas galimybes. Straipsnyje aptariami hermeneutinio mąstymo svarbiausio atstovo Lietuvoje – Arūno Sverdiolo – tekstai. Vadinamoji Heideggerio provincijos „urbanizacija“, Lietuvos filosofijoje realizuota Sverdiolo, yra gretinama su kita „galimybe“ – Heideggerio provincijos „materializacija“, įkūnyta tokių skirtingų Lietuvos filosofų kaip Arvydas Šliogeris ir Tomas Sodeika. Straipsnis baigiamas Gianni Vattimo įžvalgos apie hermeneutikos ir nihilizmo ryšį aptartimi. Keliamas klausimas, ar nėra taip, kad hermeneutikos ir nihilizmo sąsajos įžvalga panaikina „bet kurią“ filosofijos tapatybę? [Iš leidinio]

ENThe article deals with the hermeneutical tradition in Lithuanian philosophy. The issue of the contemporary hermeneutical thinking conclusions is analysed. The aim of the article is to disclose the different possibilities of interpreting the ontological hermeneutics in Lithuanian philosophy. The article discusses textes of Arūnas Sverdiolas, the main representative of hermeneutical thinking in Lithuanian philosophy. The so-called "urbanization" of Heidegger's province, made by Sverdiolas in Lithuanian philosophy, is juxtaposed to another "possibility" - "materialization" of Heidegger's province, impersonated by such different Lithuanian philosophers as A. Šliogeris and T. Sodeika. The article concludes with a discussion of the relationship between hermeneutics and nihilism in G. Vartimo's philosophy. The insight of this relationship disables the possibility of "whatever" identity of philosophy [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27535
Updated:
2018-12-17 12:46:15
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: