Methodological stories on regional governance

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Methodological stories on regional governance
Alternative Title:
Regioninės valdysenos metodologinės istorijos
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2012, Nr. 3 (8), p. 130-144
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTTarptautiniu lygmeniu diskutuojama, kad pastaruoju metu stiprėja socialinių mokslinių tyrimų kontrolė: publikacijoms keliami vienpusiški nomenklatūriniai reikalavimai, remiamas tradicinis žinių suskaldymas, periferizuojami nauji diskursai. Šis teiginys skatina tyrinėti Lietuvos atvejį mėginant suprasti socialinių mokslų metodologijos vaidmenį periferizacijos procese. Todėl gilinamasi į regioninės valdysenos (RV) diskurso situaciją: kokios metodologinės hierarchijos vyrauja diskurse, kuris susijęs su regionine valdysena? Straipsnį sudaro vienuolika skyrių. Juose, remiantis diskurso tyrimo metodologija, atskleidžiamos istorijos, išryškinamos RV prasmės ir reikšmės, atskleidžiami trys metodologinių principų rinkiniai – diskursų apie RV geneologija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Diskurso analizė; Diskurso tyrimas; Metodologija; Regioninis valdymas; Regioninė valdysena; Socialiniai mokslai; Discourse research; Methodology; Regional governance; Social sciences.

ENWe are participants of ever changing peripherization. A growing external control over social sciences has been spotted lately in academic community. This inspires to investigate a Lithuanian case on the discourse of regional governance in order to understand the impact of social research methodology in the processes of peripherization. With the intention to deemphasize domination, the article describes eleven stories designed for constituting methodological meanings of regional governance (RG) arrived at while reflecting upon public, academic and legal written texts. Texts were chosen to illustrate variety of international and national discourses, which manage the chain of reasoning on RG. The article ends with some insights on understanding RG and its methodological roots associated with three sets of principles drawn from qualitative research, quantitative research and discourse research. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50239
Updated:
2018-12-17 13:30:17
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: