Moral education in Lithuania: an educology of teaching understanding and caring versus teaching reasoning

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Moral education in Lithuania: an educology of teaching understanding and caring versus teaching reasoning
In the Journal:
International journal of educology. 2005, Lithuanian special issue, p. 1-13
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moralės ugdymas; Pedagoginis procesas; Edukologijos filosofija; Moral education; Educational process; Educological philosophy.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Moralės ugdymas; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti fenomenologijos kaip moralinės filosofijos didaktines galimybes. Svarstoma, kaip fenomenologija gali būti taikoma ugdyme, kaip ji keičia refleksijos sampratą: nuo racionaliosios pragmatinės refleksijos (Dewey J.) pasukama link refleksijos, kurios prielaida – rūpestis Kitu (Green M., Levinas E., Levin D.M., Denton D.E. Bleakley A.). Tokia refleksija savo esme skatina moralinį santykį su pasauliu, todėl yra labai tinkama mokant etikos. Straipsnyje siekta parodyti, kaip fenomenologinio metodo taikymo praktika, ypač etikos pamokose, yra galima Lietuvoje. Remiantis Lietuvos švietimo dokumentais, vadovėliais, Lietuvos autorių straipsniais, atskleistos fenomenologinio metodo taikymo apraiškos vidurinės mokyklos etikos pamokose. [Iš leidinio]

ENThe aim of this paper is to present the didactic possibilities of phenomenology as moral philosophy. It deals with the possible application of phenomenology into education, with the way it makes the concept of reflection change, and how in its very essence, this encourages a moral relationship with the world, thus being fairly suitable for the ethics teaching. The present analysis also points towards the applicability of the phenomenological method in ethics lessons, especially in Lithuanian schools. Then follows exposition of the application of the phenomenological method in secondary school ethics lessons, based on documents issued by the Ministry of education of Lithuania, as well as approved textbooks and publications of other Lithuanian authors. [From the publication]

ISSN:
0818-0563
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6520
Updated:
2013-04-28 16:26:35
Metrics:
Views: 23
Export: