Философский дискурс в Литве в начале XXI в.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Философский дискурс в Литве в начале XXI в
In the Journal:
Топос. 2004, № 2 (9), p. 6-15
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTKlausdami apie filosofiją Lietuvoje, turėtume klausti, kuo užsiima filosofijos katedros universitetuose? Filosofijos katedros yra keturiuose universitetuose: Vilniaus universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir Kauno Technologijos universitete. Beveik visi filosofai Lietuvoje priklauso Lietuvos filosofų draugijai. Ši draugija kiekvienais metais rengia konferenciją, kurios pagrindinis organizatorius yra Arūnas Mickevičius. Nuo 1968 m. Vilniaus universitetas leidžia filosofijos žurnalą "Problemos". Žurnalo tematika yra įvairiapusiška. Filosofijos, kultūros ir meno institutas leidžia žurnalą "Filosofija ir sociologija". Fenomenologinė tematika domina žurnalo "Žmogus ir žodis" filosofijos tomo redaktorių D. Jonkų. Raktinės figūros, kurios padeda struktūruoti filosofinį diskursą Lietuvoje yra A. Šliogeris, M. Šaulauskas, T. Sodeika, A. Sverdiolas, E. Nekrašas, L. Donskis, A. Andrijauskas. Savo stiliumi ir problematika Šliogerio veikalai orientuoti į Lietuvoje dominuojančią kontinentinę tradiciją. Pastaruoju metu pastebima tendenciją jungti fenomenologiją ir hermeneutiką. Ši kryptis, visų pirma, siejama su A. Sverdiolo ir T. Sodeikos vardais. Lietuvos fenomenologu derėtų vadinti ir Algį Mickūną – Ohajo universiteto profesorių, pasaulinės Fenomenologų asociacijos pirmininką. Lietuvos išeivį. Analitinės filosofijos tradicija Lietuvoje atstovaujama ne itin gausiai. Visų prima, reikia paminėti R. Pavilionį, M. Šaulauską. Kultūros filosofija labiau įgauna tarpdisciplininių tyrinėjimų pobūdį. Pats ryškiausias šios tradicijos atstovas yra Leonidas Donskis.Reikšminiai žodžiai: Diskursas; Lietuvos kultura.

ENWhen discussing the state of science of philosophy in Lithuania, we must ask what the activities of philosophy departments in universities are. Four universities: Vilnius University, Vilnius Pedagogical University, Vytautas Magnus University and Kaunas University of Technology have philosophy departments. Almost all the Lithuanian philosophers are members of Lithuanian Philosophers Association, which every year arranges the conference, organized by Arūnas Mickevičius. Starting from 1968 Vilnius University publishes the “Problemos” magazine, dedicated to philosophy. The topics of the magazine are very various. The Institute of Culture, Philosophy and Art publishes the “Filosofija ir Sociologija” magazine. D. Jonkus, editor of the philosophy dedicated volume of the “Žmogus ir Žodis” magazine is interested in the topics of phenomenology. The key figures, who help to structure the philosophical discourse in Lithuania are A. Šliogeris, M. Šaulauskas, T. Sodeika, A. Sverdiolas, E. Nekrašas, L. Donskis and A. Andrijauskas. In their style and content A. Šliogeris’s works are focused on the continental tradition, dominating in Lithuania. Recently the trend of connection of phenomenology and hermeneutics is observed. The trend is, first and foremost, is related to the names of A. Sverdiolas and T. Sodeika. Algis Mickūnas, Professor at Ohio University and Chairman of the World Phenomenology Association and an emigrant from Lithuania should also be called a Lithuanian phenomenologist. The trend of analytical philosophy is not very vastly represented. First and foremost, R. Pavilionis and M. Šaulauskas should be mentioned. The philosophy of culture acquires the character of interdisciplinary studies. The most prominent representative of the tradition is Leonidas Donskis.

ISSN:
1815-0047
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1247
Updated:
2013-04-28 15:27:01
Metrics:
Views: 56
Export: