Lietuvių patarmių transkripcija TFA simboliais : vakarų aukštaičiai šiauliškiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių patarmių transkripcija TFA simboliais: vakarų aukštaičiai šiauliškiai
Alternative Title:
Transcription of Lithuanian dialects by IPA symbols: the Western Aukštaitian subdialect of Šiauliai
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2017, t. 77, p. 237-254
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dialektologija; Lietuvių tarmės; Vakarų aukštaičiai šiauliškiai; Transkripcija; Tarptautinė fonetinė abėcėlė (ТFA); Dialectology; Lithuanian dialects; Western Aukštaitian subdialect of Šiauliai; Transcription International Phonetic Alphabet (IPA).
Keywords:
LT
Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Fonetika. Fonologija / Phonology; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Aukštaičiai / Aukštaitian dialect.
EN
Lithuanian dialects; Western Aukštaitian subdialect of Šiauliai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos vakarų aukštaičių šiauliškių transkripcijos Tarptautinės fonetinės abėcėlės (TFA) dabartinės redakcijos simboliais galimybės. Iki šiol lietuvių dialektologijoje tarmių garsai dažniausiai buvo užrašomi vadinamąja kopenhagine transkripcija, XXa. pradžioje adaptuota Georgo Gerullio. XXI a. pradžioje, Lietuvoje atsiradus naujų tarmėtyros krypčių, šiuolaikiškos TFA poreikis labai sustiprėjo, todėl Lietuvių kalbos instituto dialektologai 2016m. sudarė bandomąjį TFA simbolių rinkinį, kuris dabar „testuojamas“ visų patarmių ypatybėmis. Straipsnyje pateikiami TFA simbolių ir kopenhaginės transkripcijos atitikmenys, užrašyti Palemono rašmenimis. Pagrindinėje dalyje analizuojami TFA transkribuoti šiauliškių pavyzdžiai iš dviejų skirtingų gyvenamųjų punktų - Ažytėnų, priklausančių pietinei patarmės daliai, ir Šakynos, esančios šiaurėje, šalia žemaičių ploto. Pavyzdžiais siekta patikrinti daugumos šiauliškių fonetinių ypatybių fiksavimo TFA simboliais galimybes. Didžioji dalis patarmės ypatybių transkripcijos problemų nekėlė. TFA rinkinyje esantys balsių ir priebalsių simboliai daugeliu atvejų apytiksliai atitinka patarmės garsus, kai kurie iŠ jų užrašomi su papildomais diakritikais. Priebalsių sistemoje kiek problemiškas yra vadinamųjų „šlekiavimo“ garsų - tarpinių tarp s, z, c, dz ir š, z, č, dž - žymėjimas T F A simboliais, nes iki šiol nėra tikslaus tarpinių garsų artikuliacinių ypatybių apibūdinimo. Kaip ir kitose patarmėse bei bendrinėje kalboje, taip ir šiauliškių plote sudėtingiausias išlieka prozodinių vienetų, ypač priegaidžių variantų, fiksavimas TFA simboliais. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the opportunities for the application of the latest version of the International Phonetic Alphabet (IPA) to the transcription of the Western Aukštaitian subdialect of Šiauliai. Until now dialectal sounds were usually transcribed in Lithuanian dialectology using the so called Copenhagen Transcription that was adapted by Georg Gerullis at the beginning of the 20th century. With the arrival of new fields in dialectology in the early 21st century, the need for contemporary IPA strengthened, resulting in a pilot set of IPA symbols compiled by the dialectologists of the Institute of the Lithuanian Language in 2016. It is now being "tested" on the peculiar features of all subdialects. The article presents the equivalents of the IPA symbols and the Copenhagen Transcription recorded by the Palemonas font. The main part analyses the examples of the subdialect of Šiauliai transcribed by IPA symbols from two different residential points - Ažytėnai belonging to the southern part of the subdialect and Šakyna located in the north, next to the area of Samogitians. Examples were used to check the opportunities of recording most of phonetic features of the subdialect of Šiauliai by IPA symbols.Most of the features of the subdialect did not pose any transcription problems. In the majority of cases, the IPA vowel and consonant symbols roughly correspond to the sounds of the subdialect; some of them are marked by additional diacritics. In the consonant system the transcription of the sounds of the so called phenomenon of šhkiavimas - intermediate sounds between s, z, c, dz and š, z, č, dz - by IPA symbols is slightly more problematic, as there is still no accurate way to describe the characteristics of articulation of intermediate sounds. As in other subdialects and the standard language, the recording of prosodic units, in particular accent variants, by IPA symbols remains most problematic in the area of the subdialect of Šiauliai. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73104
Updated:
2020-10-24 13:57:40
Metrics:
Views: 30    Downloads: 8
Export: