Skaistgirio šnektos ypatybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaistgirio šnektos ypatybės
Alternative Title:
Features of Skaistgirys subdialect
Keywords:
LT
Pereinamoji šnekta; Skaistgirio šnekta; Vakarų aukštaičių šiauliškių patarmė; Visuotinis kirčio atitraukimas; Visuotinis kirčio atitraukimas, žemaitiškoji galūnių redukcija; Žemaitiškoji galūnių redukcija.
EN
Skaistgirys subdialect; Transitional dialect; Transitional subdialect; Unconditional stress retraction; Zemaitian reduction of inflections; Šiauliai dialect of Western Aukštaitian; Žemaitian reduction of inflections.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės Skaistgirio šnektos kirčiavimo, fonetikos ir morfologijos ypatybės. Naudojamas aprašomasis metodas. Straipsnyje remiamasi autorės 2004 m. įrašytais tekstais iš Dvelaičių, Alsių, Lankaičių kaimų. Taip pat naudotasi alsietės J. Bajelienės (g. 1923 m.) įrašu iš Nerijos Bartkutės asmeninio archyvo. Dabartinė Skaistgirio šnekta nėra vienalytė – ji turi įvairių ypatybių iš gretimų šnektų ir patarmių. Į Skaistgirio šnektą dėl gretimos Joniškio šnektos, besiribojančios su panevėžiškių patarme, įtakos vis labiau braunasi kai kurios aukštaičių panevėžiškių ypatybės, pavyzdžiui trumpieji negalūniniai pagrindiniu kirčiu kirčiuoti „i“ ir „u“ jau dažnai pailginami iki pusilgių, o kirčiuoti atitrauktiniu kirčiu nedėsningai platinami net iki „ẹ“ ir „ọ“. Kaip ir gretimoms vakarų aukštaičių šiauliškių – Joniškio, Žagarės – šnektoms, Skaistgirio šnektai būdinga žemaitiškoji galūnių redukcija. Ypač sumišęs Skaistgirio šnektos kirčiavimas – jame susipynusios ir vadinamojo aukštaitiškojo, ir žemaitiškojo visuotinio kirčio atitraukimo ypatybės. Skaistgirio šnektą galima įvardyti pereinamąja šnektele tarp daugiau žemaitiškų ypatybių turinčios Žagarės šnektos ir labiau rytų aukštaičių panevėžiškių ypatybėmis turtingos Joniškio šnektos. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThe article deals with accentuation, phonetic and morphological features of Skaistgirys subdialect of Šiauliai (Western Aukštaitian) dialect. The approach is descriptive. The article is based on the author's recorded texts of the year 2004 from Dvelaičiai, Alsiai, Lankaičiai villages. Also Julija's Balejienė's (born in 1923, resident of Alsiai) record from personal archive of Nerija Bartkutė was used. Currently, there is no uniform in Skaistgirys subdialect - it has different features from the neighboring subdialects. Some features of Panevėžys (Eastern Aukštaitian) dialect, such as the short non-flexion i, u, that have primary accent, often are extended to semi-long, and those, which have retracted accent, are irregularly widened even to ę and о increasingly penetrate Skaistgirys subdialect due to the influence of Joniškis dialect, that borders Panevėžys (Eastern Aukštaitian) dialect. Žemaitian reduction of inflections is characteristical to Skaistgirys subdialect, as well as in neighboring subdialects of Joniškis and Žagarė, that belong to Šiauliai (Western Aukštaitian) dialect. Particularly puzzled is the accent of Skaistgirys subdialect: features of so-called unconditional stress retraction of Aukštaitian and Žemaitian dialects are intertwined. Skaistgirys subdialect can be identified as a transitional subdialect between Žagarė subdialect, that has more features of Zemaitian dialect and Joniškis subdialect that has more characteristics of bordering Panevėžys dialect of the Eastern Aukštaitian. [From the publication]

ISBN:
9786094111587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55937
Updated:
2019-01-29 18:27:10
Metrics:
Views: 79
Export: