Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės
Alternative Title:
Opportunities for International Phonetic Alphabet application to the sounds of Lithuanian dialects
In the Journal:
Baltistica. 2017, t. 52, Nr. 1, p. 105-135
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas lietuvių tarmių transkripcijos klausimams. Jame aptariamas tarptautinės fonetinės abėcėlės (TFA, angl. International Phonetic Alphabet [IPA]) santykis su pastaruoju metu plačiai taikomais Palemono rašmenimis. Lietuvoje beveik ištisą šimtmetį, nuo XX a. pr. iki XXI a. pr., gyvuoja tradicija užrašyti tarmių tekstus Georgo Gerullio adaptuota vadinamąja kopenhagine transkripcija. Susiformavusi lietuvių transkripcijos sistema didele dalimi ženklų skiriasi nuo kitų kalbų, net nuo artimiausių kaimynų latvių, todėl tyrėjai dažnai susiduria su problemomis, kylančiomis gretinant kelių kalbų tyrimų rezultatus. Skirtingos transkripcijos klausimai tapo dar aktualesni XXI a. pr., įsigalint kiekybiniams kalbų variantiškumo matavimams, kurie dažniausiai atliekami identiško duomenų pateikimo reikalaujančiomis kompiuterinėmis programomis. Diskusinio pobūdžio straipsnyje analizuojamos TFA simbolių taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės, aptariami balsių, priebalsių, kai kurių fonetinių požymių ir prozodinių vienetų žymėjimo atitikmenys Palemono ir TFA rinkiniuose, teikiama abiem sistemomis transkribuotų žodžių pavyzdžių iš įvairių lietuvių patarmių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tarmės; Fonetika; Tarptautinė fonetinė abėcėlė (TFA); Transkripcija; Vokalizmas; Konsonantizmas; Prozodija; Lithuanian dialects; Phonology; International Phonetic Alphabet (IPA); Transcription; Vocalism; Consonantism; Prosody.

ENThe paper discusses the issues of transcription of Lithuanian dialects. It compares the International Phonetic Alphabet (IPA) with the characters of the currently popular font Palemonas. From the 20th to the 21st century, almost for a whole century, there has been a tradition in Lithuania to mark texts of Lithuanian dialects using the so-called Copenhagen transcription that was adapted by Georg Gerullis. The established Lithuanian transcription system largely differs from those applied in other languages, even from the closest neighbours Latvians. Therefore, researchers are often confronted with the problems of comparing the research results of several languages. In the 21st century the issues of different transcriptions became more relevant after quantitative measurements of language variance became popular. They are usually made by computer programs which require identical data. The discussion paper analyses the opportunities for IPA application to the sounds of Lithuanian dialects, discusses the marking correspondences of vowels, consonants, some phonetic features and prosodic units in the font Palemonas and IPA, and provides examples of words from various Lithuanian subdialects transcribed by applying both systems. [From the publication]

DOI:
10.15388/baltistica.52.1.2303
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69004
Updated:
2018-12-17 14:16:26
Metrics:
Views: 67    Downloads: 14
Export: