Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
186 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Šiaulių universitete. Dr. disert. (humanit. m.) – Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Bibliografija ir rodyklė.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Noun declension system in the subdialect of Joniškis Kaunas : Vytautas Magnus University, 2010 43 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje remiantis natūraliosios morfologijos požiūriu išsamiai aprašoma ir nagrinėjama tradicinės šiaurinių vakarų aukštaičių šiauliškių Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema – sinchroninės sistemos struktūrinės ypatybės. Darbe taip pat atkreipiamas dėmesys į netradicines šnektos ypatybes, į vyriausiosios kartos ir jaunesnių kartų šnektos atstovų kalbos skirtumus. Darbo naujumą galima apibūdinti tuo, kad: sinchroniškai 1) pirmą kartą aprašoma Joniškio šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema ir jos struktūriniai požymiai; 2) iškeliami daiktavardžio linksniavimo sistemos struktūriniai požymiai, kurių nebuvo daugelyje ankstesnių lietuvių bendrinės kalbos, jos tarmių ar šnektų aprašų, t. y. fleksinių klasių hierarchija, linksniavimo tipų, stabiliųjų ir nestabiliųjų fleksinių klasių buvimas; 3) nustatomi fleksinių formų tipai, jų konstrukcinio ikonizmo laipsniai. Iki šiol kalbamosios šnektõs nei fonologijos, nei morfologijos sistemos nebuvo išsamiau tirtos.

ENThe study describes in details the structural features of synchronic noun declension system of traditional North-Western Aukštaitian of Šiauliai Joniškis subdialect based on morphological aspect. The dissertation also draws attention to non-traditional features of the subdialect, differences in language of senior generation and younger generation of representatives of the subdialect. Research originality and importance basing on synchrony: 1) noun declension system and structural features of Joniškis subdialect are described for the first time; 2) it raises noun declension structural features, which were absent in previous lists of the Lithuanian standard language, dialects or subdialects, that is, inflectional class hierarchy, types of declension, stable and non-stable inflectional class existence; 3) types of inflectional forms and levels of structural icons are set. Unfortunately, so far phonological or morphological systems of the mentioned subdialect have not been analyzed in detail.

ISBN:
9786094110368
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25173
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 17
Export: