Pietinės vakarų aukštaičių šiauliškių šnektos: geolingvistinis aspektas ir jo interpretacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietinės vakarų aukštaičių šiauliškių šnektos: geolingvistinis aspektas ir jo interpretacijos
Alternative Title:
Southern subdialects of the Western Aukštaitian of Šiauliai: the geolinguistic aspect and its interpretations
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2012, t. 67, p. 156-174
Keywords:
LT
Vakarų aukštaičiai šiauliškiai; Lietuvių tarmių klasifikacija; Geolingvistika; Lingvistinis žemėlapis; Jonava.
EN
Western Aukštaitian of Šiauliai; Classification of Lithuanian dialects; Geolinguistics; Linguistic map; Jonava.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas geolingvistinis pietinių vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės ploto šnektų (Jonavos ir jos apylinkių) tyrimas. Tiriamoji medžiaga - Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio tarmių klasifikacijos vakarų aukštaičiai šiauliškiai, Kazimiero Jauniaus ir Antano Salio - aukštaičiai viduriečiai, Antano Baranausko - rytiečiai pirmieji. Minėtų plotų sugretinimas kompiuterinės kartografijos būdu išryškino tarpinę vakarų aukštaičių šiauliškių padėtį kaimyninių patarmių atžvilgiu. Pietinės šios patarmės šnektos išsiskiria tuo, kad visose klasifikacijose atsiduria pačiame pakraštyje ir kontaktuoja su šių vietų slavų kalbomis, todėl gali būti vertinamos kaip periferinės. [Iš leidinio]

ENArticle is concerned with the area of the Šiauliai subdialect of the Western Aukštaitian in the classifications of Lithuanian dialects during various periods. The focus is on the little studied southern subdialects of Jonava and its environs. By applying a computer cartography method, the Western Aukštaitian of Šiauliai in the classification by Zigmas Zinkevičius and Aleksas Girdenis was compared to the Middle Aukštaitian in the classification by Kazimieras Jaunius and Antanas Salys and to the First Eastern in the classification by Antanas Baranauskas. The comparison of the mentioned areas demonstrated their intermediate situation with regard to other subdialects. The Western Aukštaitian of Šiauliai finds itself between the Zemaitian and Eastern Aukštaitian. With regard to the Western Aukštaitian of Šiauliai, Jaunius and Salys' Middle Aukštaitian that is similarly placed borders with the Western Aukštaitian in the West, while in the East they border on the Eastern Aukštaitian. In Baranauskas' classification the First Eastern that differs from the Western Aukštaitian of Šiauliai by distribution also finds itself between the Western and Second and Third Eastern. The subdialects of Jonava and its environs emerge as peripheral i.e. as occupying a fringe situation with regard to the compared subdialects. Their peripheral situation was determined not only by their exceptional geographical situation but also interaction with the Slav languages that were spoken in these areas. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51346
Updated:
2020-02-29 21:54:46
Metrics:
Views: 97    Downloads: 18
Export: