Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta
Alternative Title:
Pitch accents of Western Higher Lithuanians of Kaunas region: the subdialect of Marijampolė
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2016.
Pages:
236 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Marijampolės šnekta – vakarų aukštaičiai kauniškiai — Marijampolės šnektos lokalizacija, pagrindinės ypatybės ir ribos — XXI a. pradžios Marijampolės šnektos situacija: kalbinė savimonė ir tarminis gyvybingumas — XXI a. pradžios vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: eksperimentinis Marijampolės šnektos tyrimas ir atskirų šnektų lyginamoji analizė — Priegaidės samprata užsienio ir lietuvių autorių darbuose — Lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių priegaidžių ankstesniųjų tyrimų apžvalga — Prozodiniai vakarų aukštaičių kauniškių arealai — Instrumentinis vakarų aukštaičių kauniškių priegaidžių tyrimas — Balsinių skiemenų priegaidės — Marijampolės šnektos požymiai — Marijampolės, Prienų ir Sakių šnektų lyginamoji analizė — Dvibalsinių skiemenų priegaidės — Marijampolės šnektos požymiai — Marijampolės, Prienų ir Sakių šnektų lyginamoji analizė — Dvigarsinių skiemenų priegaidės — Marijampolės šnektos požymiai — Marijampolės ir Šakių šnektų lyginamoji analizė — Audicinis vakarų aukštaičių kauniškių priegaidžių tyrimas: atpažinimas Marijampolės ir Sakių šnektose — Išvados — Pitch Accents of Western Higher Lithuanians of Kaunas Region: the Subdialect of Marijampolė. Summary — Literatūra ir šaltiniai — Transkripcijos ženklai — Sutrumpinimai — Priedai.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pristatomi vakarų aukštaičių kauniškių pietinei daliai priklausančios Marijampolės šnektos priegaidžių tyrimo, atlikto eksperimentinės fonetikos metodais, rezultatai. Marijampoliškių priegaidžių sistemos požymiai lyginami su kitų vakarų aukštaičių šnektų - Šakių ir Prienų - atitinkamais duomenimis, apibendrinamas kelių šnektų priegaidžių vaizdas. Knygoje taip pat pateikiama informacijos apie Marijampolės šnektos ribas, ypatybes, tarminį gyvybingumą XXI a. pradžioje. Monografija turėtų būti vertinga visų kalbotyros sričių specialistams, visų pirma, dialektologams, fonetikos ir fonologijos tyrėjams, taip pat studentams filologams bei visiems, besidomintiems tiek lietuvių tarmėmis, tiek eksperimentine garsų analize.

ENThe monograph presents the results of the study of accents of Marijampolė's dialect, which belongs to the southern part of western aukštaičiai kauniškiai, carried out using experimental phonetics methods. The features of the system of accents of the dialect of Marijampolė residents are compared to the corresponding data of other western Aukštaitian dialects of Šakiai and Prienai, an overall picture of accents of several dialects is presented. The book also provides information on the boundaries, features and dialectical viability of Marijampolė's dialect at the start of the XXIth century. The monograph should be of value to all linguistic specialists, in particular dialectologists, researchers of phonetics and phonology, also philology students and anyone interested in both Lithuanian dialects, and experimental audio analysis.

ISBN:
9786094111846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65637
Updated:
2022-01-11 14:54:30
Metrics:
Views: 88
Export: