Vilniaus tapsmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus tapsmas
Alternative Title:
Becoming of Vilnius
In the Journal:
Miestų praeitis. 2010, 2, 04.htm
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Archeologija; Gedimino kalnas; Istorija; Katedra; Lietuva; Miesto raida; Pilis; Senamiestis; Valdovai; Vilnius; Šventovės; Žemutinis miestas.
EN
Archeology; Castle; Cathedral; City development; Gediminas Hill; History; Lithuania; Lower city; Old Town; Rules; Temples; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTGeležies amžiuje plitęs įtvirtintų gyvenviečių kūrimasis kalvose neaplenkė Vilniaus. Natūralu, kad išskirtinių topografinių parametrų ir hidrografinės aplinkos kalnas negalėjo likti žmonių nepastebėtas ir neišnaudotas. Ankstyviausi Pilies kalno apgyvendinimo pėdsakai buvo rasti žemesnėje kalno aikštelės terasoje. Teritoriją, kurioje kūrėsi Vilnius, sudarė trys ortografiniai vienetai: Gedimino kalnas, kuriame miesto tapsmo laikotarpiu buvo pastatyta pilis; Altarija, tapusi aukštutine miesto dalimi; ir jų papėdės – žemutinė miesto dalis. Straipsnyje aptariami ir apibendrinami archeologiniuose tyrinėjimuose atrasti duomenys, tyrinėjant Vilniaus abiejų pilių (Žemutinės ir Aukštutinės) teritoriją. Vilniaus tapsmas miestu aptariamas įvairiais požiūriais: topografiniu, kas suteikia vienokias ar kitokias komunikacijos galimybes; jo sandaros požiūriu (Gedimino kalnas, žemutinis miestas). Aptariami ir kiti miesto struktūriniai elementai. Taip pat aptariami žmonių veiklos pėdsakai Vilniuje iki miesto tapsmo (akmens – bronzos – geležies amžių dirbiniai).

ENThe establishment of fortified settlements on the hills which spread in the Iron Age did not exclude Vilnius. It is natural that a hill of exceptional topographical parameters and hydrographical environment did not remain unnoticed and unused by people. The earliest traces of accommodation of the Castle Hill were detected in the lower terrace of the hill platform. Three orthographical units formed the territory in which Vilnius was established: Gediminas Hill, on which a castle was built during emergence of the city; Altarija, which became the upper part of the city; and their bases – the lower part of the city. The paper discusses and generalises the data found in archaeological explorations of the territory of both Vilnius castles (Lower and Upper). Vilnius becoming a city is discussed from different points of view: topographical, which opens some communication opportunities; and structural (Gediminas Hill, lower city). Other structural elements of the city are also touched upon. The paper also explores the traces of human activity in Vilnius before the establishment of the city (the articles from the Stone, Bronze and Iron Ages).

ISSN:
2029-4220
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25421
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: