Dainų slėnio paslaptys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dainų slėnio paslaptys
Alternative Title:
Secrets of the Valley of Songs (Dainų slėnis)
In the Journal:
Lietuvos pilys. 2009, 4 (2008), p. 62-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai duomenys; Geofizikiniai metodai; Geofizikiniai tyrimai; Geologiniai duomenys; Geologiniai tyrimai; Istoriografija; Kreivoji pilis; Lokalizavimas; Reljefas; Struktūros; Viduramžiai; Vilniaus pilių kompleksas; Vilnius; Archaeological data; Crooked Castle (Curvum castrum); Curvum Castrum; Geological data; Geological investigation; Geophysical investigation; Geophysical survey; Historiography; Localization; Middle Ages; Relief; Structures; Vilnius; Vilnius Castles Complex.
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Geofizikiniai metodai; Geofizikiniai tyrimai; Geologiniai duomenys; Geologiniai tyrimai; Istoriografija / Historiography; Lokalizavimas; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Reljefas; Struktūros; Vilniaus pilių kompleksas.
EN
Archaeological data; Curvum Castrum; Geological data; Geological investigation; Geophysical investigation; Geophysical survey; Localization; Middle Ages; Relief; Structures.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai Dainų slėnyje. Svarbiausia buvo nustatyti archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio paplitimo ribas, jo storį ir chronologiją. Pažymima, kad tyrimų svarbą lėmė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano rengimas, Dainų slėnio, kuriame vyksta masiniai renginiai, statinių ir aplinkos rekonstrukcijos darbų sprendiniai. Taip pat straipsnyje aprašoma numatytų tyrimų Dainų slėnyje principai. Atskleidžiama, kad tyrimai kasant buvo atliekami tik šiaurinėje Dainų slėnio dalyje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad aptariant istorinius Kalnų parko duomenis, yra svarbūs turimi faktai apie teritoriją, esančią nuo Plikojo kalno, o naujausi archeologiniai tyrimai rodo, kad ši teritorija galėjo būti glaudžiai susijusi su Kreivuoju miestu. Pateikiama Kalnų parko teritorijos archeologinių tyrimų duomenų apžvalga ir apibendrinant juos teigiama, kad Kreivosios pilies (miesto) laikotarpiui galima priskirti teritoriją, esančią tarp Plikojo kalno ir Neries upės. Tyrimų metu įrodyta, kad Vilniaus Kreivoji pilis buvo Altarijos kalvose. Šalio jos buvo įsikūręs Kreivasis miestas. Taip pat straipsnyje pateikiamos išvados, kad Dainų slėnio teritorijoje atliktų tyrimų metu gauta medžiaga įrodo, kad šios teritorijos reljefas yra smarkiai pakitęs nuo Kreivosios pilies laikų. Atlikti tyrimai visiškai pasiteisino. Jų dėka išsiplėtė Kreivosios pilies istorinė interpretacija, o paminklosaugos požiūriu tokie kompleksiniai tyrimai beveik arba visiškai nepažeidžia archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių.

ENThe article describes the archaeological reconnaissance surveys carried out in Dainų Valley (the Valley of Songs). The most important task was to determine the distribution limits of the valuable archaeological cultural layer, its thickness and chronology. It is noted that the importance of the studies was conditioned by the preparation of the Management Plan of the State Cultural Reserve of Vilnius Castles and working solutions for the reconstruction of the buildings and environment in Dainų Valley which is a place hosting various public events. The article also describes the principles of the studies to be conducted in Dainų Valley. It is said that the excavation studies were carried out only in the northern part of Dainų Valley. Attention is drawn to the fact that when discussing the historical data on Kalnų Park (the Park of Hills), the area stretching from Plikasis Hill (the Bleak Hill), and most recent archaeological studies show that this area might be closely related to the Kreivasis Town (the Crooked Town). An overview of the data obtained from archaeological surveys of the area of Kalnų Park and, as a summary of these data, it is stated that the area lying between Plikasis Hill (the Bleak Hill) and the River of Neris can be attributed to the period of Kreivoji Pilis (the Crooked Castle)/Kreivasis Town (the Crooked Town). It was proved during the studies that Kreivoji Pilis (the Crooked Castle) in Vilnius was situated on Altarija Hills. Next to it, Kreivasis Town (the Crooked Town) was located. The article also presents conclusions stating that the materials obtained during the studies carried out in the area of Dainų Valley (the Valley of Songs) proves that the terrain of this area has changed significantly since the times of Kreivoji Pilis (the Crooked Castle). The studies proved to be fully justified. Owing to them, we have expanded the historical interpretation of Kreivoji Pilis (the Crooked Castle), while such comprehensive studies make lit.

ISSN:
1822-4326
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23901
Updated:
2013-04-28 20:23:21
Metrics:
Views: 51
Export: