Krikščioniškieji tikėjimo slėpiniai ir atskleistys medžio raižinyje "Nukryžiuotasis"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškieji tikėjimo slėpiniai ir atskleistys medžio raižinyje "Nukryžiuotasis"
Alternative Title:
Christian mysteries of faith and revelations in woodcut "The Crucifix"
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2022, 110, p. 200-208
Keywords:
LT
Kretinga; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nežinomo Lietuvos raižytojo 1830 m. galimai Kretingos vienuolyne sukurto medžio raižinio „Nukryžiuotasis“ ikonografija. Atskleidžiami siužeto prasmės niuansai kūrinyje išraižytos responsorijos iš Didžiojo šeštadienio Rytmetinės kontekste. Tyrinėjamas Kryžiaus medžio ryšys su Pasaulio medžio archetipu bei vynmedžio įvaizdžio sąsajos su Eucharistija ir Dievo tauta. Itin daug dėmesio skiriama dėl pranciškoniškosios tradicijos įtakos išplitusiam „dvylikos vynmedžio vaisių“ vaizdiniui ir apaštalų, kaip Jėzaus kančios dalininkų, reikšmei kompozicijoje. Palyginimui aptariami keli kompoziciniais sprendimais ir/ar turiniu panašūs Lietuvos ir Vokietijos kūrinių pavyzdžiai. Analizuojamas raižinys vertingas kaip retas Lietuvoje ir Vakarų Europoje simbolinio ikonografinio Gyvybės medžio tipo Nukryžiuotojo pavyzdys, perteikiantis specifines atvaizdo prasmes. [Iš leidinio]

ENThe article analyses iconography in the woodcut of The Crucifix. The woodcut was created by an unknown Lithuanian carver in 1830, possibly at the monastery of Kretinga. It reveals aspects of the plot in the responsory from the Holy Saturday’s Morning mass and the relation between the Cross tree and the archetype of the World tree. Finally, it shows the relation between the images of the grapevine and the Eucharist and the God’s nation. Special attention is focused on the image and role of the ‘twelve grapes’ and apostles as sharers of the passion of Christ, which grew popular under the Franciscan tradition. The paper also includes a discussion of several other compositional solutions and/or pieces that feature the Crucifix, found in Lithuania and Germany. This woodcut has been chosen for analysis as a rare example of the Lithuanian and Western European iconographic Tree of Life Crucifix, which carries specific meanings. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2022.21
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95976
Updated:
2022-07-06 17:58:26
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: