Dievo Motinos rožė: Trakų stebuklingojo paveikslo ikonografijos kontekstai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dievo Motinos rožė: Trakų stebuklingojo paveikslo ikonografijos kontekstai
Alternative Title:
Rose of the Mother of God: the contexts of the iconography of the miraculous painting of Trakai
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2018, t. 90, p. 115-146. Po Trakų Dievo Motinos karūna
Keywords:
LT
17 amžius; Trakai; Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTApie Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslą ir jo aplinką pastaraisiais dešimtmečiais iškelta naujų, konkrečiais tyrimais paremtų faktinių duomenų. Tačiau stokojama bandymų įkontekstinti šį unikalų meno kūrinį į platesnį mūsų bažnytinės dailės diskursą. Nemažai nuveikta analizuojant atvaizdo kilmę ir kultą liudijančią istoriografiją, tačiau atvaizdo ikonografijos specifika liko nepaaiškinta ir atvira naujoms interpretacijoms. Straipsnyje analizuojama ir gretinama rentgenogramoje regima fragmentiškoji „gotikinė“ paveikslo tapyba ir XVII a. sukurta archaizuota pseudoikona, aptariamos jų reikšminės struktūros ir marijinio kulto kontekstai. Tyrime Trakų Švč. Mergelės Marijos laikoma rožė išskiriama kaip viena galimų paveikslo ikonografinės genezės nustatymo ir įkontekstinimo gairių, analizuojamas šios ikonografinės detalės sąsajos su Rožinio brolijos įtaka klausimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Trakų Švč. Mergelė Marija; Rožinio brolija; XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tapyba; Stebuklingieji atvaizdai; Our Lady of Trakai; Confraternity of the Rosary; Seventeenth-century painting of the Grand Duchy of Lithuania; Miraculous images.

ENIn the article, the fragmentary “Gothic” painting of the image of Our Lady of Trakai revealed by means of radiography, and an archaized pseudo-icon created in the 17th century are analyzed and juxtaposed, and their semantic structures and the contexts of the cult of Mary are discussed. The research showed that the reconstruction of the painting of Our Lady of Trakai should probably be dated to the late 1620s or early 1630s. In 1622, the Trakai painting was most likely not repainted yet, and by 1645, it was already changed and had acquired a “Greek face”. The change must have taken place between 1628 and 1639, in the 1630s. The author of the article advances an assumption that the painting of Our Lady of Trakai repainted in the 17th century may have had the Immaculate Conception iconography, when the bareheaded Virgin Mary with the Child Christ is represented standing on a crescent; quite often, in images of this iconographic type, holy persons are depicted holding royal regalia and a flower. This assumption follows from the poems of the cycle “The Four Miles of the Virgin Mother” by Maciej Kazimierz Sarbiewski and an illustration of the Trakai book of miracles, as well as the comparison of these sources with examples of paintings from the second half of the 15th century found in Northern Poland – possible analogues of “the Gothic Madonna” of Trakai. The rose held by Our Lady of Trakai is distinguished as one of the possible landmarks of the establishment and contextualization of the iconographic genesis of the painting, and the question of the relation of this iconographic detail to the influence of the Confraternity of the Rosary is analyzed. A close look at the woodcut illustrating the book by Simonas Mankevičius (Symon Mankiewicz) shows that the Child Christ himself is holding a plant branch.It coincides with “the glowing hyacinth” in the hand of Jesus mentioned by Sarbiewski. Jesus may have held a rose as a symbol of purity and chastity. Yet the rose held by the Blessed Virgin Mary was probably not initiated by the tradition of devotion of the Confraternity of the Rosary. Referring to the 17th–18th century texts by Simonas Mankevičius, Johann Drews and other authors, a threeblossom rose branch in the painting of Our Lady of Trakai should be interpreted as a universal symbol of divine grace, love of Jesus and the Holy Trinity itself. [From the publication]

ISBN:
9786094473128
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78572
Updated:
2019-08-19 11:43:53
Metrics:
Views: 39    Downloads: 10
Export: