Šv. Danielius ir jo draugai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Danielius ir jo draugai
Alternative Title:
St. Daniel and His Friends
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 181-183. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Keywords:
LT
17 amžius; 13 amžius; Bagaslaviškis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Pranciškonai / Franciscans; Religinis menas / Religious art; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas nežinomo XVII a. dailininko ant lentų tapytas paveikslas „Septyni pranciškonai kankiniai“, esantis Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose. Greičiausiai į muziejų paveikslas pateko iš Vilniaus bernardinų bažnyčios. Ligšiolinėje istoriografijoje jį bandyta sieti su Algirdo laikais Vilniuje žuvusių pranciškonų kultu, manyta, kad jame pavaizduoti septyni iš keturiolikos Vilniaus kankinių. Straipsnyje paneigiama ši nuomonė. Lyginant atvaizdą su panašios kompozicijos ir ikonografijos paveikslu iš Poznanės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios, jis identifikuojamas kaip XIII a. pranciškonų kankinių šv. Danieliaus ir jo draugų – Angelo, Samuelio, Donulo, Leono, Mikalojaus bei Ugolino atvaizdas. Straipsnyje, remiantis pranciškonų hagiografiniais šaltiniais, trumpai pristatoma šių kankinių istorija: iš Toskanos kilę broliai 1227 m. iškeliavo skelbti evangelijos į šiaurės Afriką ir tais pačiais metais buvo nukankinti Maroke. Nuo 1516 m. šių kankinių iškilmė minima pranciškonų ordine. Atskleistas paveikslo turinys papildo žinias apie šventųjų kankinių kultą Lietuvos bernardinų konventuose ir jų ikonografijos plitimą. Taip pat parodoma, kad pirmųjų pranciškonų kankinių pavyzdys buvo aktualus Lietuvos bernardinams, aktyviai dirbusiems misijose tarp stačiatikių, protestantų ir kitų tikybų atstovų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė dailė; Vilniaus Bernardinų bažnyčia; Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia; Pranciškonai; Kankiniai; Šv. Danielius; XVIIth c.; Sacral art; Vilnius Bernardin church; Franciscans; Martyrs; St. Daniel.

ENThe article suggests a new attribution of the 17th-c. painting Seven Franciscan Martyrs. This unknown artist’s painting, which presumably used to belong to the Vilnius Bernardine Church, is now stored in the Lithuanian Art Museum and has been frequently exhibited. The names of the saints depicted have not been discovered to date, and there have been attempts to link the image with the legend of the 14 Franciscan martyrs of Vilnius. Drawing on Franciscan hagiographic sources, as well as on an analogue found in Poznan’s Church of St. Francis of Assisi, an assumption is drawn that the painting represents seven martyrs of the Order who died in Morocco, Africa, in the early 13th c. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 1, Tapyba, skulptūra, grafika, XIV-XX a. pradžia / sudarytoja Dalia Tarandaitė. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2003. 300 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7269
Updated:
2022-11-16 09:36:42
Metrics:
Views: 46    Downloads: 7
Export: