Arkangelo Gabrieliaus ir Švč. Mergelės Marijos vaizdavimo tradicija apreiškimo ikonografijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arkangelo Gabrieliaus ir Švč. Mergelės Marijos vaizdavimo tradicija apreiškimo ikonografijoje
Alternative Title:
Iconographic tradition of the annunciation: the portrayal of Archangel Gabriel and the Blessed Virgin Mary
In the Journal:
Soter. 2010, 36 (64), p. 81-98
Series:
Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra
Keywords:
LT
Apreiškimas; Apreiškimo ikonografija; Arkangelas Gabrielius; Barokas; Baroko menas; Ikonografija; Lietuvos bažnyčių dailė; Šv. arkangelas Gabrielius; Švč. Mergelė Marija; Švč. Mergelės Marijos paveikslai.
EN
Annunciation iconography; Archangel Gabriel; Baroque; Baroque art; Blessed Virgin Mary; Iconography; Images of Virgin Mary; Lithuanian Church art; The Annunciation.
Summary / Abstract:

LTApreiškimo scena yra viena svarbiausių tiek Švč. Mergelės Marijos kulto reiškinyje, tiek krikščioniškajame mene. Dievo pasiuntinio arkangelo Gabrieliaus, apreiškusio Viešpaties valią Mergelei Marijai, vaizdinys šioje naratyvinėje scenoje neatsiejamas nuo Marijos. Šiame straipsnyje nagrinėjami Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai atvaizdai (XVI–XVIII a. Lietuvos bažnytinės dailės objektai). Naudojant ikonografinį-ikonologinį ir ikonoteologinį metodus gilinamasi į šių atvaizdų specifiką, į žemiškosios Mergelės Marijos ir Viešpaties angelo santykį, analizuojama, kaip kinta jų įvaizdis keičiantis Apreiškimo scenos ikonografinei schemai, nagrinėjami teologinės bei pamaldumo tradicijos atspindžiai šiuose atvaizduose. Straipsnis parengtas pranešimo, skaityto konferencijoje „Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje“ (vykusioje 2009 m. Vilniuje, Kultūros, ilosoijos ir meno institute), pagrindu. [Iš leidinio]

ENThe Annunciation is one of the most important scenes both in Christian art and in the cult of the Blessed Virgin Mary. The image of Archangel Gabriel as a messenger of God, who manifested the will of the Lord to the Virgin Mary is inseparable from Mary in this narrative scene. The images of Annunciation (the church art objects of Lithuania of the 16th–18th centuries) are analysed in this article. The iconographic-iconologic and icontheological methods will be used with the purpose to explore the particularities of these images, the relation between the human Virgin Mary and the Angel of the Lord, how their image is changing according to variation of the iconographic scheme, as well the reflections on the theological and devotional traditions in these images. The article is based on the discourse of the conference "Venerable Virgo: the Image of the Blessed Virgin Mary in Lithuanian Culture" (held in Vilnius, at the Institute of Culture, Philosophy and Art in 2009). [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29986
Updated:
2018-12-17 12:52:22
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: