Students' reflection analysis in portfolio - based learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students' reflection analysis in portfolio - based learning
Alternative Title:
Studentų refleksijos analizė mokantis aplanko metodu
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2012, t. 20, Nr. 1, p. 98-105
Keywords:
LT
Mokymosi aplanko metodas; Refleksija.
EN
Portfolio-based learning; Reflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas mokymosi aplanko metodo struktūrinio elemento – refleksijos puslapių taikymo efektyvumas mokymosi procese. Refleksijos analizė atlikta panaudojus anketinį tyrimą, kurį sudarė dvi dalys: projekto metodo taikymo grįžtamojo ryšio analizė ir aplanko metodo taikymo analizė. Kaip parodė tyrimo rezultatai, studentams nebuvo lengva rašyti refleksijos puslapius, bet respondentai pažymėjo, jog tai buvo labai naudinga, nes refleksija leido jiems patiems suprasti, kas jiems sunkiausiai sekėsi, kokie išlieka trūkumai, kokie yra jų poreikiai ir kaip jie norėtų projektuoti tolesnę savo veiklą. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad studentų mokymosi pažanga turėtų būti fiksuojama, registruojama ir vienas iš efektyviausių būdų, skatinančių studentus vesti mokymosi rezultatų registrą, yra mokymosi aplanko metodo taikymas studijoms. Respondentų atsakymai rodo, kad naujo metodo, tokio kaip aplanko metodas, naudojimas svetimosios kalbos studijų kontekste skatina studentus registruoti daromą pažangą ir ugdo saviprojekcijos kompetenciją, kas suteikia studentams galimybę pradėti planuoti savo tolesnę veiklą ne tik aukštojoje mokykloje, bet ir darbo rinkoje. [Iš leidinio]

ENThe article presents the results of students' reflection questionnaire which was the evaluation of portfolio- based learning at Mykolas Romeris University used in the course of Legal English. A reflection page as a structural element of a portfolio was implemented in students' assessment of the covered material their feedback and evaluation of learning achievements as well as the methods applied in Legal English classes. The paper also describes the advantages of writing reflection pages and students' attitude towards this kind of method. The conclusion is drawn that writing reflection pages gives students the opportunity to present their point of view to what they are doing, how they are learning and how they would like to learn. Students find it useful to write comprehensive reflection pages to evaluate their studies. The results of the study show that writing reflection pages in a learning portfolio helps students to register their learning progress and improve their legal English. [From the publication]

ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38695
Updated:
2018-12-17 13:17:01
Metrics:
Views: 78    Downloads: 1
Export: