Socialinio darbo studentų patirtis studijų praktikoje : rašytinių refleksijų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo studentų patirtis studijų praktikoje : rašytinių refleksijų analizė
Alternative Title:
Experience in study practice of social work students : analysis of written reflections
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2010, t. 9, Nr. 2, p. 48-55
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Patirtinis mokymasis; Refleksija; Studentų patirtis; Supervizija / Supervision.
EN
Experiential learning; Reflection; Students experience.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama socialinio darbo studentų patirtis, įgyvendinant studijų praktikos tikslus, remiantis jų rašytinėmis refleksijomis. Tyrime dalyvavo 47 Mykolo Romerio universiteto socialinį darbą studijuojantys trečio kurso studentai. Atlikus rašytinių refleksijų analizę galima geriau suvokti studentų patirtį praktikos metu, išryškinti teigiamus ir neigiamus veiksnius, galinčius turėti įtakos studentų mokymuisi praktikoje, jų praktikos veiksmingumui. Tyrimo rezultatai išryškino teigiamą studentų patirtį, kuri siejama su jų ir klientų teigiamais tarpusavio santykiais (teigiamų tarpusavio santykių užmezgimas ir tarpasmeniniai santykiai, grindžiami pagarba, pasitikėjimu), teigiamais tarpusavio santykiais su institucijos darbuotojais, praktikos vadovais praktikos institucijoje (lygiaverčiai, partneriški tarpusavio santykiai su darbuotojais, glaudus bendradarbiavimas su praktikos vadovu (kuratoriumi), palankios veiklos atmosferos kūrimas, teigiamas socialinio darbuotojo pavyzdys) bei asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu (savęs pažinimas, savęs įveikimas, naujos patirties įgijimas). Teigiama studentų patirtis – svarbus studentų mokymąsi praktikoje motyvuojantis veiksnys. Kita vertus, išryškėjo ir neigiama studentų santykio su klientais (baimė, nerimas, įgūdžių ir patirties stoka), institucijos darbuotojais (bendravimo, grįžtamojo ryšio stoka, neigiamas darbuotojų santykis su klientais, socialinių darbuotojų nepasitenkinimas savo profesija) ir pačiu savimi (pasitikėjimo savimi stoka, per didelis emocionalumas, nemokėjimas valdyti stresą) patirtis. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the peculiarities of social work students’ experience in practice fields based on their written reflections. The qualitative research method was chosen for this study, using written student reflections. Fourty-seven social work students from Mykolas Romeris University participated in the research which took place in 2010. The analysis of written reflections allow for a better understanding of students’ experiences during their practice, highlighting the positive and negative factors that could affect what a student learns in practice and the overall effectiveness of their practice. The study results highlighted a positive student experience, which is associated with successful relationships with customers (positive peer relationships and mutual relations based on respect and trust), the institution staff (positive relationships with staff, working closely with the practice mentor, creating a favourable work atmosphere, a positive example of a social worker), their relationship with themselves (self-awareness, self-overcoming, acquisition of new experience). Students’ positive experiences from their practice are an important factor in maintaining the practice of education, the prerequisite for successful learning.On the other hand, the main negative factors that emerged were those that hindered students learning from their experience, i.e. a negative relationship with customer (a result of fear, anxiety, lack of skills and practice experience), the institution staff (lack of communication and feedback with mentor, the social workers’ dissatisfaction with their profession), their inadequate behaviour with clients (access to clients, understatement of their abilities, labeling, disrespectful talk about clients), as well as the lacked self-confidence and hyper emotionality. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32988
Updated:
2018-12-17 12:54:49
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: