Prioritetinės tarpdisciplininės edukologijos tyrimų sritys: uždaviniai edukologijos studijų organizavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Prioritetinės tarpdisciplininės edukologijos tyrimų sritys: uždaviniai edukologijos studijų organizavimui
Alternative Title:
  • Priority interdisciplinary areas of educology researches: tasks for arrangement of educology studies
  • Fields for interdisciplinary research themes in education: challenges for organizing doctoral studies in education
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 11, p. 64-77
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo sistemos dalis - universitetas - šiuo metu yra intensyvios plėtotės laikotarpyje, kadangi išaugusius reikalavimus reikalaujamoms kompetencijoms dažnu atveju gali padėti pasiekti tik aukštoji mokykla. Šiame kontekste mokymasis visą gyvenimą tampa ne vien asmenybės saviraiškos būdu, bet ir socio-ekonominės pažangos prielaida. Mokymosi efektyvumo klausimams šiuo metu skiriama daug dėmesio tiek politiniame, tiek instituciniame, tiek individo lygmenyse. Svarbus mokymosi visą gyvenimą veiksnys yra kiekvieno studento pasirengimas naudotis teikiamomis galimybėmis. Dėstytojų pasirengimo padedant studentams efektyviau mokytis klausimams šiame straipsnyje skiriamas pagrindinis dėmesys. Pristatant empirinio ir ekspertų tyrimo duomenis analizuojama, kas sudaro aukštosios mokyklos didaktiką, ir kaip padėti edukologijos doktorantams įgyti ją sudarančias kompetencijas ir subkompetencijas. Universitetinių studijų bei mokymosi visą gyvenimą paradigmos plėtros kontekstų sąveikoje išryškėja pagrindinė straipsnyje analizuojama problema: Kaip universitetinėse studijose padėti studentams tobulintis mokymąsi ir taip kurti prielaidas mokymuisi visą gyvenimą dėstytojų kompetencijos aspektu? Šio straipsnio paskirtis – analizuoti mokymosi efektyvinimo individo lygmenyje klausimus dėstymo strategijų panaudojimo ir studentų požiūrio (giluminio ar paviršinio požiūrio į tai, ką reiškia mokytis) aspektais bei pristatyti empirinio tyrimo apie dėstymo strategijų naudojimą universitete bei studentų požiūrį, taip pat ekspertinės metaanalizės apie situacijos kaitos perspektyvas, rezultatus. Remtasi kritinės bei sisteminės mokslinės literatūros, dokumentų analizės bei kiekybinio empirinio (apklausa), taip pat ekspertinės meta-analizės metodais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Požiūris į dėstymą; Dėstymo strategijos; Ką reiškia mokytis; Mokymosi tobulinimas; Studijų kokybė studijų tobulinimo aspektu; Aukštosios mokyklos didaktika; Approach to teaching; Teaching strategies; Approach to learning improvement; Univesity didactics.

ENUniversity, being a part of education system, undergoes intensive developments at present in order to meet ever-increasing competence requirements for higher education institutions. In this context lifelong learning becomes a prerequisite for social economic progress. Issues of learning efficiency are given a lot of attention at present on political, institutional and individual levels. An important factor of lifelong learning is a commitment of every student to use available possibilities. Issues of training of teachers in helping students study more efficiently are given main attention in this article. Basing on presented data of empirical and expert researches, didactics and methods in higher education to achieve required didactical competences by educology PhD students are analyzed. The main issue analyzed in the article and ascertained in interaction of contexts of university study and lifelong learning paradigm development is as follows: How university students can be helped improve learning thus creating prerequisites for lifelong learning with respect to teachers’ competence? The purpose of this article is to analyze issues of learning efficiency enhancement on an individual level in applying teaching strategies and to present results of empirical research on application of teaching strategies at a university as well as expert meta-analysis on perspectives of situation change. The publication is based on methods of critic and systemic analysis of scientific literature and documents, quantitative empirical research (questionnaire) as well as expert meta-analysis.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9340
Updated:
2020-07-30 20:25:44
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: