Didactical perspective for assessing the study process in higher education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Didactical perspective for assessing the study process in higher education
In the Journal:
Pedagogija: teorija un prakse. 2006, IV, p. 335-344
Keywords:
LT
Didaktai; Požiūris į mokymasi; Požiūris į mokymą; Ugdymo strategija; Universitetas.
EN
Approach to learning; Approach to teaching; Didactics; Improvement of learning; Study quality from the perspective of study improvement; Teaching strategies; University.
Summary / Abstract:

LTStudijų efektyvumo klausimas sulaukia daug dėmesio politiniame, instituciniame ir individualiame lygiuose. Universitetai, kaip švietimo sistemos dalis, išgyvena intensyvių pokyčių periodą. Straipsnyje, atsižvelgiant į universitetinių studijų ir mokymosi visą gyvenimą paradigmos sąveiką, keliamas klausimas, kokie elementai sudaro universitetinę didaktiką, kaip edukologijos krypties doktorantūros studijų studentai gali įgyti didaktines kompetencijas. Nagrinėjamos mokymosi efektyvumo problemos individo lygyje, atsižvelgiant į mokymo strategijų ir studentų požiūrio į mokymąsi aspektus, bei pristatomi tyrimo, kurį sudarė du etapai, rezultatai. Pirmame etape, siekiant nustatyti universiteto studentų tarpe dominuojantį požiūrį (gilų ar paviršutinišką) į mokymąsi, dėstytojų dažniausiai naudojamas mokymo strategijas, bei galimas sąsajas tarp mokymo strategijų ir studentų požiūrio į mokymąsi, atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 1044 studentai iš septynių Lietuvos universitetų, ir 50 dėstytojų. Nustatyta, kad egzistuoja sąveika tarp studentų gilaus požiūrio į mokymąsi ir tam tikrų mokymo strategijų. Antrame tyrimo etape gautus rezultatus bei galimus problemų sprendimo būdus aptarė keturi universitetinės didaktikos ir suaugusių švietimo ekspertai iš keturių užsienio universitetų (Latvijos, Estijos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos). Ekspertų atlikta situacijos pokyčių meta-analizė išryškino tam tikras edukologijos krypties doktorantūros studijų raidos gaires. Pateikiamos rekomendacijos edukologijos krypties doktorantūros studentų kompetencijų aprašui.

ENThe issue of study efficiency attracts a great deal of attention at the political, institutional and individual level. Universities, as part of the system of education, go through a period of intensive changes. The article, based on the interaction of the paradigm of university studies and lifelong learning, raises the question as to what elements comprise the university didactics and how students of doctoral studies of educology can obtain didactic competences. Problems in learning efficiency at the individual level are analysed with regard to aspects of learning strategies and student’s attitude towards learning, and results of the two-stage research are presented. Seeking to identify university students’ attitude (although somewhat superficial) towards learning prevailing among university students and teaching strategies most frequently used by teachers as well as possible links between teaching strategies and students’ attitude towards learning, a survey of 1044 students from seven Lithuanian universities and 50 teachers was performed. It was established that there is an interaction between students’ deep attitudes towards learning and certain learning strategies. The results obtained in the second stage of the research and possible problem solutions were discussed by four experts of university didactics and adult education from four foreign universities (Latvia, Estonia, Great Britain and Poland). The meta-analysis of changes in the situation performed by the experts highlighted certain guidelines for the development of doctoral studies in the field of educology. Recommendations for the description of doctoral students’ competences are submitted.

ISSN:
1407-9143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24402
Updated:
2020-12-15 15:42:25
Metrics:
Views: 69
Export: