Prioritetinių tarpdisciplininės edukologijos tyrimo sričių identifikavimo problematika = Main issues for identification of fields for interdisciplinary research themes in education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Prioritetinių tarpdisciplininės edukologijos tyrimo sričių identifikavimo problematika =: Main issues for identification of fields for interdisciplinary research themes in education
Alternative Title:
Main issues for identification of fields for interdisciplinary research themes in education
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 11, p. 48-63
Keywords:
LT
Edukologijos daktaro disertacija.
EN
Dissertation of a doctor in education; Research area; Research methods.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniam universitetui tiek Lietuvos valstybės, tiek tarptautiniuose dokumentuose keliami aukšti reikalavimai, kurie dažnu atveju įvertinami atskirų universitetų skelbiamose misijose. Aukštasis mokslas yra viena esminių valstybės raidos sąlygų. Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos edukologijos doktorantūroje analizuojamos edukologinės temos bei naudojami metodai siekiant atskleisti, kokiu lygmeniu šiuolaikiniai edukologai prisideda prie bendrųjų Lietuvos švietimo uždavinių sprendimo bei kokias kompetencijas studijuodami įgyja. Pastebėta, kad apgintos edukologijos mokslo daktarų disertacijos dažniausiai orientuotos į tą švietimo grandį, kuriai specialistus ruošia aukštoji mokykla. Disertacijos yra gan įvairios pagal savo tematiką, orientaciją į švietimo grandį ir naudotus tyrimo metodus, tačiau rečiau nagrinėjami kaitos, politikos klausimai, mokymosi visą gyvenimą aktualijos, socialinės integracijos bei žmonių su specialiais poreikiais problemos, profesinis ugdymas. Doktorantai naudoja pakankamai įvairius mokslinio tyrimo metodus: mokslinės literatūros analizę, apklausą, dokumentų analizę, eksperimentą, interviu, testavimą. Kiekybiniai tyrimų metodai naudojami dažniau negu kokybiniai. Tyrimo duomenų apdorojimui beveik visi naudoja aprašomąją statistiką, tačiau kitus statistinius duomenų apdorojimo metodus naudoja žymiai rečiau. Įvairesnių matematinės statistikos metodų pasitelkimas galėtų padėti atskleisti daugiau atliktojo tyrimo aspektų bei praturtinti tiriamąją sritį.Reikšminiai žodžiai: Edukologijos daktaro disertacija; Tyrimų laukas; Tyrimų metodai; Dissertation of a doctor in education; Research area; Research methods.

ENContemporary universities have to meet high requirements put forward in the Lithuanian State and international documents, these requirements in many cases are reflected in the missions of universities. Higher education is one essential pre-condition for the development of the State. The article presents a study into the research area and research methods used in doctoral student dissertations in education, defended during the recent decade. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9341
Updated:
2018-12-17 11:51:38
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: