XIX a. pabaigos - XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. pabaigos - XXI a. pradžios gyvenimo ciklo papročiai
Alternative Title:
Life cycle traditions at the turn of the 21st c
Keywords:
LT
19 amžius; Papilė; Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje diachroninės analizės būdu nagrinėjami XIX a. pab. – XX a. Papilės apylinkės gyvenimo ciklo papročiai: gimtuvės, krikštynos, vaikų ir jaunimo socializacija, vestuvės. Be to, darbe nustatyti vaikų ir jaunimo amžiaus tarpsniai, moralinių vertybių kaita šeimos papročiuose. Pagrindinis darbo šaltinis — lauko tyrimų medžiaga, autorės surinkta 2002 m. Papilės apylinkėje. Straipsnyje aprašyti Papilės apylinkės (Draginių, Dumbrių, Gumbakių, Kairiškių, Kroklių, Paglesių, Rimšių, Šiaudinės, Zabikių, Žilių kaimų ir Papilės miestelio) papročiai. Tyrimo metu apklausta 30 respondentų, gimusių nuo 1908-1975 m. Taip pat remtasi Papilės šv. Juozapo bažnyčios krikštų vestuvių ir laidotuvių knygomis. Tradiciniai gyvenimo ciklo papročiai iki XX a. IV dešimtmečio išlaikė lokalinius Papilės krašto ypatumus, kurie pokariu pradėjo nykti. XIX a. pab. – XX a. pr. Žemaičių šeimos buvo gausios. Iki II pasaulinio karo abortai ir skyrybos buvo ypač retas reiškinys, kadangi dauguma žmonių laikėsi tradicinių religijos nustatytų moralės normų. Tradicinės lietuvių šeimos vertybės dėl įvairių priežasčių pradėjo nykti po II Pasaulinio karo. XX a. IX dešimtmetyje prasidėję nauji ekonominiai, politiniai, socialiniai gyvenimo pokyčiai turėjo įtakos šiuolaikinėms šeimos vertybėms. Vertybių kaita susijusi su industrializacijos, sekuliarizacijos, globalizacijos reiškiniais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo ciklas; Papilė; Tradicijos; Life cycle; Papilė; Traditions; Lietuva.

ENThe article uses diachronic analysis to analyze the customs of the life cycle of Papilė surroundings in the late 19th – early 21st century. Those customs are: birthdays, christening, socialization of children and youth, weddings. Moreover, the article defines age stages of children and youth and the alternation of moral values in the family customs. The main source of the work is the data of field test that the author collected in the year 2002 in the surroundings of Papilė. he customs of Papilė surroundings (Draginiai, Dumbriai, Gumbakiai, Kairiškiai, Krokliai, Paglesiai, Rimšiai, Šiaudinė, Zabikiai and Žiliai villages and the town of Papilės) are described in the article. 30 respondents, who were born in 1908-1975, were questioned during the research. Furthermore, the research was appealed to christening, wedding and funeral books from St Joseph church in Papilė. Traditional customs of life cycle kept local peculiarities of Papilė till the thirties of the 20th century. Those peculiarities started to disappear in the postwar. Samogitian families were numerous in the late 19th – early 20th century. The abortions and divorces were very unusual phenomena until the World War II, because most people followed the traditional moral norms established by religion. The traditional values of Lithuanian families started to decline after the World War II because of various reasons. New economic, political, social changes, started in the eighties of the 20th century, have influence the contemporary family values. The alternation of the values is related to the industrialization, secularization and globalization phenomena.

ISSN:
2029-0799; LLT:2007-53/15-75/EL
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/702
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 181    Downloads: 18
Export: