Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jokūbo Brodovskio žodyno vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai
In the Journal:
Baltistica. 2013, t. 48, Nr. 1, p. 83-102
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Jokūbas Brodovskis; Žodynas; Sudurtiniai daiktavardžiai.
EN
Jacob Brodowski; Vocabulary; Compound noun.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi XVIII a. rankraštinio J. Brodovskio vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodyno vokiečių-lietuvių kalbų dalies (lietuvių-vokiečių kalbų žodyno dalis nėra iki šių dienų išlikusi) vokiškieji sudurtiniai daiktavardžiai. Didžiąją Brodovskio žodyno vokiškosios dalies dūrinių dalį sudaro kompozitai su antruoju daiktavardiniu dėmeniu (84,8%), dažniausiai reprezentuojami „daiktavardis + daiktavardis“ modeliu (66,2%). Mažiau užfiksuota kompozitų su pirmuoju būdvardiniu ir veiksmažodiniu dėmeniu, atitinkamai 9,3% ir 8%. Tuo tarpu dūriniai su kitų kalbos dalių pirmaisiais dėmenimis (prielinksniais, skaitvardžiais, įvardžiais bei prieveiksmiais) yra reti, jie sudaro 1,3% visų sudurtinių žodžių. Dūrinių su antruoju veiksmažodiniu dėmeniu užfiksuota mažiau nei penktadalis (15,2%), iš kurių dauguma atitinka „daiktavardis + veiksmažodis“ modelį (13,4%). Sudurtinių žodžių su kitų kalbos dalių (būdvardžių, veiksmažodžių, prielinksnių bei prieveiksmių) pirmaisiais dėmenimis yra mažiau nei 2%. Dūriniai su jungiamaisiais elementais sudaro 27% visų daiktavardžio dūrinių, iš kurių 25,6% yra su paradigminiais ir 1,4% su neparadigminiais jungiamaisiais elementais. Determinatyvinių dūrinių žodyne rasta daugiausiai (92,2%). Daug mažiau aptikta valdomųjų (6,7%) ir posesyvinių apie 1%, tuo tarpu kopuliatyviniai dūriniai yra itin reti, jų aptikta tik 4 žodžiai. Didžiosios dalies determinatyvinių dūrinių abu dėmenys yra paprastieji žodžiai (81,6%), likusiųjų (18,4%) žodžių vienas dėmenų (dažniau – antrasis) gali būti vedinys, konversyvas ar kompozitas. Labai reti dūriniai su abiem darybiškai skaidžiais dėmenimis. Valdomųjų dūrinių antrieji dėmenys yra veiksmažodžių vediniai (78,5%) ir konversyvai (21,5%).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51141
Updated:
2018-12-17 13:36:37
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: