Laima gimtuvėse ir krikštynose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laima gimtuvėse ir krikštynose
Alternative Title:
Laima at childbirth and christening
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2002, 23, p. 123-139
Keywords:
LT
Laima; Mitologija / Mythology; Senieji tikėjimai / Old religion.
Summary / Abstract:

LTGreta svarbiausių mitologinių klausimų – gyvenimo ir mirties, žmogaus ir pasaulio kilmės, derlingumo ir vaisingumo yra labai svarbus žmogaus laimės klausimas. Baltų mitologijoje ši tema plėtojama pasitelkiant Laimos, likimo ir laimės deivės, mitinį paveikslą. Laima baltų mitologijoje turi daugybą pavidalų. Ji yra likimo, laimės ir gimdymo deivė. Šio straipsnio tikslas yra paanalizuoti Laimos apraiškas gimtuvių ir krikštynų papročiuose bei tikėjimuose. Laimos funkcijos išreiškiamos dviem mitiniais kodais: prausimosi-gėrimo ir verpimo-audimo-rengimosi. Vanduo yra tipiška Laimos raiška; vandens sėmimas, prausimasis ir išpylimas gimtuvių-krikštynų ritualuose siejamas su laimės įgijimu arba praradimu. Greta laimės iškyla ir nelaimės sąvoka: gimtuvių ir krikštynų apeigos yra orientuotos į laimės padidinimą ir išsaugojimą. Krikštynų vaišės buvo suvokiamos kaip galimybė bendroje žmonių ir Laimos šventėje išprašyti kūdikiui Laimos palankumo. XX a. užrašyti tradiciniai laimės linkėjimai kūdikiui krikštynų metu yra senovinio užgėrimo ritualo ir gėrimo aukojimo Laimai reliktai. Ritualą užbaigiantis geriamojo indo daužymas yra metaforinė laimės dalies atskyrimo išraiška. Laimos tekstiliniai darbai ir drabužių gaminimas reprezentuoja tris Laimos funkcijas. Laima saugo ir padeda gimdyvei, apjuosdama ją mitine juosta, paklodama jai pačios Laimos išaustą šilkinę paklodę. Laima verpia ir audžia likimą; mainydama drabužius, lemia ir apreiškia sėkmę arba nesėkmę. Naujagimio laimės marškinėliai ir krikšto marškinėliai suteikia žmogui sėkmę gyvenime, padaro jį laimingą.Reikšminiai žodžiai: Dievybės funkcijos; Gimtuvės; Krikštynos; Laima; Mitologija; Tautosaka; Senovės Baltų dievybės; Ancient Baltic deity; Birth; Christening; Functions of the Deity; Laima; Lithuanian folklore; Lithuanian mythology.

ENIn line with the crucial mythological issues of life and death, the origin of mankind and the world, productivity and fertility, the question of human happiness is also very important. In the Baltic mythology, this theme is developed through the mythical image of Laima, the goddess of fate and happiness. Laima in the Baltic mythology has many forms. She is the goddess of fate, happiness and childbirth. The purpose of this article is to analyse Laima's manifestations in the childbirth and christening customs and beliefs. Laima's functions are expressed through two mythical codes: washing-drinking and spinning-weaving-getting dressed. Water is typical manifestation of Laima; water scooping, washing and pouring in the rituals of childbirth-christening are associated with the gain or loss of happiness. The concept of happiness is closely followed by the concept of misfortune: the rituals of childbirth and christening are oriented to happiness enhancement and preservation. Christening feast was perceived as a possibility to beg Laima's favour for a baby at a joint feast of people and Laima. Traditional wishes of happiness for a baby at christening recorded in the 20th Century are the relics of ancient drinking ritual and drink sacrifice for Laima. Breaking of the drinking dish in the end of the ritual is metaphoric expression of division of a share of happiness. Laima's textile works and clothes making represent three functions of Laima. Laima protects and helps a woman in labour, by embracing her with a mythical ribbon and laying a silk sheet woven by Laima herself. Laima is spinning and weaving the fate; by changing clothes, she determines and reveals success or failure. Newly-born baby's shirt and christening shirt gives success in life, makes him/her happy.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40022
Updated:
2018-12-17 11:06:03
Metrics:
Views: 110    Downloads: 14
Export: