Žemyna ir jos mitinis pasaulis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemyna ir jos mitinis pasaulis
Alternative Title:
Žemyna and her mythical world
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.
Pages:
502 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Esmingieji Žemės dievybės bruožai — Žemės deivės tipažas ir jo ištakos — Žemyna - žemė ir dievybė — Žemės deivės kulto paplitimas baltų žemėse — Žemės deivės vardai — Žemynos, Žemės šventybė — Motina Žemyna — Žemyna ir reptilijos — Žemynos kulto apraiškos — Pagrindinis ritualas — Žemyna ir agrarinės šventės bei darbai: Žemės nubudimas ir atsivėrimas pavasarį; Apeigos Žemynai sėjos metu; Žemyna ir javų žydėjimas; Aukojimai per rugiapjūtę; Žemyna kūlės ritualuose — Žemyna ir gyvulių ūkis: Žemyna - gyvybės gyvuliams teikėja ir palaikytoja — Žemyna ir žmogaus gyvenimas: Žemiškoji žmogaus gimtis; Žemyna ir vedybų virsmas; Žemyna - požemio deivė, mirusiųjų globėja — Pabaigos žodis — Šaltiniai ir literatūra — Žemyna and her mythical world — Mitologijos dalykų rodyklė.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŽemyna - viena didžiųjų senovės lietuvių dievybių, ryškiausia chtoninio mitinio pasaulio atstovė. Ji ir jos mitinis kontekstas atspindi agrarinės visuomenės sąmonėje gyvavusius vaizdinius bei ideologiją, kadangi ir formavosi veikiami tos visuomenės pasaulėvaizdžio bei mentaliteto. Pagrindinis šios dievybės pavidalas ir jos reiškimosi sfera - pati žemė, ypač kultivuojamoji ir teikiančioji derlių. Kadangi Žemyna ir visas su ja susijęs mitinis pasaulis yra reikšmingas baltų mitologijos komponentas, tai jo rekonstrukcija, pasiremiant plačiu lyginamuoju arealu, pradedant kaimynystėje gyvenančiais slavais, baigiant senosiomis pietų Europos tautų religijomis, išsaugojosiomis panašios dievybės ir su ja susijusių vaizdinių bei kulto liekanų, įgalins tarptautiniame, ypač giminiškų kultūrų kontekste praplėsti mokslinių archajinės dvasinės kultūros studijų, jos gilesnio ir tikresnio pažinimo erdvę. Tyrimas aktualus šiuolaikinėje, iš esmės jau sekuliarizuotoje visuomenėje, kurioje trūkinėja dvasinis, religinis ryšys su žeme ir apskritai su gamtine aplinka. Žemyna kaip mokslinio tyrimo objektas yra įmanomas ir dėl to, kad apie ją esama autentiškų duomenų rašytinuose istoriniuose šaltiniuose.

ISBN:
9786094251092
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52437
Updated:
2022-02-16 20:12:29
Metrics:
Views: 95    Downloads: 3
Export: