Jautis baltų pasaulėjautoje : nuo aukos aukščiausiems dievams iki javų dvasios

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jautis baltų pasaulėjautoje: nuo aukos aukščiausiems dievams iki javų dvasios
Alternative Title:
Ox in the emotional attitude of the Balts: from a sacrifice to the highest gods to the corn spirit
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2016, t. 10, p. 5-12
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apeigos; Auka; Aukojimas; Baltų pasaulėjauta; Dievai; Jautis; Papročiai; Tautosaka; CUSTOMS; EMOTIONAL ATTITUDE OF THE BALTS; FOLKLORE; GODS; Ox; RITUALS; SACRIFICE; THE OX.
Keywords:
LT
Auka; Aukojimas; Baltų pasaulėjauta; Dievai; Jautis; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tautosaka / Folklore.
EN
EMOTIONAL ATTITUDE OF THE BALTS; GODS; Ox; RITUALS; SACRIFICE.
Summary / Abstract:

LTJautis indoeuropiečių tautose, kaip jau seniai pastebėta, laikomas derliaus dievybės zoomorfiniu atstovu, siejamas su dangumi, saule, perkūnija, lietumi. Jaučių (raguočių) dievai įvairiais vardais žinomi ir lietuviams bei prūsams. Minėtini V. Martinijaus, ir M. Pretorijaus aprašyti Baubas (Baubeque), Baubis (Baubis), Jaučbaubis (Jauczbaubis); J. Lasickio – Kurvaitis (Kurwaiczin). Iki šiol sistemingai netirta, kam, kokiu tikslu ir kaip lietuviai bei prūsai jautį aukojo, kokios tokio aukojimo refleksijos išliko XIX–XX a. papročiuose, tikėjimuose, tautosakoje. Straipsnio tikslas ir uždaviniai: remiantis rašytiniais XIII– XVIII a. šaltiniais ir XIX–XX a. tautosaka, papročiais, tikėjimais, nustatyti, kam ir kokiu tikslu lietuviai ir prūsai atliko jaučio aukojimo apeigas; atskleisti aukojimo ritualui vadovaujančių kulto tarnų ir rituale dalyvaujančiųjų apeiginių veiksmų prasmę; pasekti jaučio mitologemos baltų pasaulėjautoje raidą. Straipsnio objektas : XIII–XVIII a. rašytiniai šaltiniai, kuriuose randama duomenų apie jaučio aukojimo apeigas; XIX–XX a. pr. tautosaka, papročiai, tikėjimai, kuriuose figūruoja jautis. [Iš leidinio]

ENThe material of the 13th–18th-century written sources shows that the parameters (receiver, sacrificial objectives and sacrificial methods) of sacrificial rites in which the ox (cow, calf) was sacrificed to god / gods varied: a) the ox (calf) was sacrificed not to one, but various gods and dead ancestors; b) the sacrificial objectives also varied (on the one hand, they were different, on the other hand, all of them were united by human aspiration: security and fertility); c) the ox was sacrificed to the gods in many known ways: the victim (or portion of it) was burned, eaten (together with gods), a part of it was thrown under the table, to the corners of the house, etc.; d) in nine of fourteen cases the ox sacrifice was equivalent to other animal sacrifice (that clearly shows the examples, that there was sacrificed a pig or an ox, an ox or a lamb, all animals in a pair: a calf and a heifer, a ram and a sheep, a he-goat and a she-goat, a boar and a pig, a rooster and a hen, a gander and a goose). From these observations it may be assumed that a victim is not the most important thing, the victim (in this case an animal) is not related exclusively to any one god, and vice versa, various animals can be sacrificed to one (specific) god. When Christianity became firmly established, in many nations mostly remained the connection between the ox and fertility. The connection between the ox and the devil and other evil creatures appeared later and was considered to be result of the old religion demonizing. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66445
Updated:
2018-12-17 14:12:11
Metrics:
Views: 14    Downloads: 11
Export: