Šiaulių ir Panevėžio regionų ekonominio netolygumo vertinimas jį lemiančių veiksnių aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių ir Panevėžio regionų ekonominio netolygumo vertinimas jį lemiančių veiksnių aspektu
Alternative Title:
Assessment of regional economic differences in determinant's perspective of the Šiauliai and Panevėžys regions
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Netolygumo vertinimas; Regionai; Regionų ekonominis netolygumas; Vertinimo rodikliai; Assessment of disparities; Evaluation indicators; Regional economic disparities; Regions.
Keywords:
LT
Netolygumo vertinimas; Regionai; Regionų ekonominis netolygumas; Vertinimo rodikliai.
EN
Assessment of disparities; Evaluation indicators; Regional economic disparities; Regions.
Summary / Abstract:

LTRegionų ekonominis netolygumas siejamas su nevienodu regionų vystymusi. Straipsnyje tiriamas Šiaulių ir Panevėžio regionų netolygumas 2008–2014 metų laikotarpiu. Pirmojoje straipsnio dalyje teoriniu lygmeniu išskiriami ir apibendrinami regionų ekonominį netolygumą lemiantys veiksniai ir juos atspindintys rodikliai. Antrojoje straipsnio dalyje mokslinio modeliavimo metodu kuriamas konceptualus regionų ekonominio netolygumo vertinimo jį lemiančių veiksnių aspektu modelis. Remiantis parengtu modeliu atliekama Šiaulių ir Panevėžio regionų ekonominio netolygumo analizė ir palyginimas su šalies vidurkio rodikliais. Siekiant išryškinti tiriamų regionų skirtumus straipsnyje atliekama netolygumo veiksnių tarpusavio ryšio stiprumo skirtinguose regionuose analizė. Atlikus tyrimą išskirti probleminiai minėtų regionų netolygaus ekonominio vystymosi veiksniai, nustatytas jų netolygumo remiantis šalies vidurkiu lygis ir identifikuotas veiksnių tarpusavio priklausomybės specifiškumas tiriamuose Šiaulių ir Panevėžio regionuose. [Iš leidinio]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57574
Updated:
2018-12-17 00:25:50
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: