Regionų plėtra : žmogiškųjų išteklių potencialas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų plėtra: žmogiškųjų išteklių potencialas
Alternative Title:
Regional development: the potential of human resources
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2010, Nr. 1/2, p. 44-52
Keywords:
LT
ES struktūriniai fondai; Plėtra; Regionai; Regionų politika; Viešasis viešasis sektorius; Žmogiškieji ištekliai; Žmonių ištekliai.
EN
Development; Human resources; Public sector; Region; Regional policy; Structural funds of EU.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos ir ekonominių transformacijų procesų laikotarpiu regionų plėtra ypač aktuali. Regioninė plėtros politika orientuota į regioninių skirtumų atsirandančių dėl netolygios teritorinės ekonominės plėtros, kurią daugiausia lemia nepakankamas regionų plėtros procesų koordinavimas, mažinimą. Straipsnyje išnagrinėti regionų augimo ir plėtros teorijose pateikiami valstybės augimo modeliai, kurie tiesiogiai pritaikomi regionams ir atspindi aktualiausius regioninės plėtros klausimus. Ekonomikos plėtros įtakai, augimo procesui regione apibrėžti išskiriami penki esminiai ekonominės veiklos veiksniai: žmogiškųjų išteklių plėtra, technologijos ir socialinių inovacijų kūrimas, transporto ir ryšių infrastruktūros tobulinimas, kapitalo rinkos plėtotė bei šiuolaikinių valdymo metodų taikymas. Regioninei plėtrai žmogiškasis kapitalas ir žinios tampa pačiu brangiausiu ištekliumi, užtikrinančiu regiono konkurencingumą. Žinių turtingi regionai, prisidedantys prie naujų idėjų sukūrimo ir perdavimo, turi pranašumų, palyginti su tais regionais, kuriuose nepakankamai praktiškai taikomos žinios, taip pat kurie neturi alternatyvų naudotis iš išorės gautomis technologijomis, kol patys negalės jų sukurti. Dėl daugelio istorinių ir ekonominių priežasčių Lietuvos regionuose ekonominės plėtros keliai yra labai skirtingi, dėl to susikūrė skirtinga ekonominė struktūra ir atsirado kai kurių regionų pranašumų. Lietuvoje siekiant tolygios regionų plėtros, vienas svarbiausių spręstinų klausimų yra žmoniškųjų išteklių potencialo augimo skatinimas.

ENRegional development is relevant especially during globalization and the process of economic transformation. The aim of regional development policy is to reduce regional differences arising from unequal territorial economy development because of insufficient coordination of regional development processes. The article analyses growth of state models presented in regional growth and development theory. These models are applied to regions directly and reflect the most urgent problems of regional development. There are five essential economic activity points selected to define influence of economic development and growth process such as development of human recourses, technological and social innovation development, improvement of transport and communication infrastructure, capital market expansion and application of modern management methods. Human capital and knowledge becomes the most expensive reserve for regional development that ensures regional competitiveness. Regions rich in knowledge, contributing to creation and transfer of new ideas, are superior than those with insufficient application of knowledge in practice, that don’t have alternative to use external technologies, until they create them themselves. In Lithuanian regions ways of economic development are very different, therefore different economic structure was set up and some regional advantages appeared. One of the most important problems is promotion of human resource potential which is necessary in order to reach even regional development.

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26394
Updated:
2013-12-12 19:20:50
Metrics:
Views: 19
Export: