Lietuvos gyventojų pajamų ir vartojimo diferenciacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų pajamų ir vartojimo diferenciacija
Alternative Title:
Differentiation of income and consumption of the Lithuanian population
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 3, p. 266-278
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos augimas; Gyvenimo kokybė; Gyventojų pajamų diferenciacija; Gyventojų pajamų lygis ir diferenciacija; Nelygybė; Nelygybė, socialiniai skirtumai; Poliarizacija; Socialiniai skirtumai; Vartojimo išlaidų diferenciacija; Differentiation of consumption expenditure; Differentiation of income of the population, differentiation of consumption expenditure; Economic growth; Inequality; Level and differentiation of income of the population; Polarisation; Quality of life; Social disparities.
Keywords:
LT
Ekonomikos augimas; Gyvenimo kokybė; Gyventojai / People. Population; Nelygybė; Nelygybė, socialiniai skirtumai; Pajamos / Income. Revenues; Poliarizacija; Socialiniai skirtumai; Vartojimo išlaidų diferenciacija.
EN
Differentiation of consumption expenditure; Differentiation of income of the population, differentiation of consumption expenditure; Economic growth; Inequality; Level and differentiation of income of the population; Polarisation; Quality of life; Social disparities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pastarųjų metų Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio skirtumai, analizuojant pajamų ir vartojimo išlaidų pokyčius, struktūrą ir diferenciaciją. Straipsnyje teigiama, kad bendras šalies ekonominis augimas, vertinamas pagal tokius rodiklius, kaip BVP augimas, BVP, tenkantis vienam gyventojui, dar neužtikrina gyventojų gerovės, gyvenimo kokybės, pasitenkinimo gyvenimu didėjimo. Vertinant gyventojų gerovės pokyčius tikslingiau nagrinėti pajamų ir vartojimo išlaidų pasiskirstymą tarp atskirų visuomenės grupių. Tokia statistinių duomenų analizė atskleidžia vis gilėjančią Lietuvos gyventojų turtinę nelygybe. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the current disparities as regards the standard of living of the Lithuanian population by analysing changes in the structure and differentiation of income and consumption expenditure. This article claims that the overall economic growth of the country evaluated according to such indicators as the growth of GDP and GDP per capita, is still unable to ensure the welfare, quality of life and increase of life satisfaction among the population. With regard to evaluation of the changes in the welfare of the population, it is appropriate to consider distribution of income and consumption expenditure among different groups of society. Such an analysis of statistical data reveals the growing wealth inequality among the Lithuanian population. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27322
Updated:
2018-12-17 12:45:43
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: