Gyvenimo kokybė Lietuvoje : subjektyvus situacijos vertinimas ir realybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo kokybė Lietuvoje: subjektyvus situacijos vertinimas ir realybė
Alternative Title:
Quality of life in Lithuania: subjective assessment of the situation and reality
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonominės politikos efektyvumas; Fizinė ir dvasinė visuomenės būklė; Gyvenimo kokybė; Materialinė gerovė; Pasitenkinimas gyvenimu; Sveikata.
EN
Effective economic policy; Health; Material wealth; Physical and spiritual health society; Quality of life; Satisfaction with life.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama viena iš holistinio požiūrio koncepcijų-bendros nacionalinės laimės sąvoka, kiti pasaulyje taikomi gyvenimo kokybės, visuomenės laimės, pasitenkinimo gyvenimu vertinimo metodai. Lietuvoje gyvenimo kokybę lemiantys veiksniai konkrečiai nėra ištirti, todėl straipsnyje gilinamasi, kokie yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys Lietuvos gyventojų pasitenkinimą gyvenimu. Kas svarbiausia Lietuvos visuomenei ir į ką pirmiausia reikia atsižvelgti, kuriant gerovę valstybėje? Atsakymams į šiuos klausimus rasti, autorė kartu su Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centru „Vilmoras" atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Remiantis šios apklausos duomenimis, pateikiama Lietuvos visuomenės prioritetus atspindinti gyvenimo kokybės sisteminė samprata. Pagal tyrimų duomenis nustatytas įvairių sričių (sveikatos, materialinės gerovės, dvasinės savijautos, gyvenamosios aplinkos, šeimos gerovės, saugumo, išsilavinimo, kultūros, socialinio gyvenimo ir kt.) reikšmingumas bendrai Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybei ir detaliau (tiek pagal statistinius duomenis, tiek pagal subjektyvius vertinimus) analizuojami reikšmingiausių sričių (gyventojų sveikatos, materialinės gerovės ir emocinės būklės) rodikliai, Lietuva lyginama su kitomis Europos šalimis. Daroma išvada, kad gyventojų gyvenimo kokybės rodiklių pokyčiai atspindi valstybės vykdomos ekonominės politikos efektyvumą. Todėl, norint rasti atsakymą į klausimą, kaip paskatinti šalies ekonominį ir socialinį vystymąsi ir sustiprinti visuomenės fizinę ir dvasinę būklę, pirmiausia turi būti analizuojamos priežastys, lemiančios neigiamas gyvenimo kokybės rodiklių reikšmių kaip valstybės vykdomos ekonominės politikos pasekmių tendencijas. [Iš leidinio]

ENThe paper overviews one of the holistic approach concepts – the notion of gross national happiness, and other globally applied methods of the evaluation of life quality, social happiness and satisfaction with life. The factors determining life quality in Lithuania have not been specifically investigated; therefore, the paper explores the main factors that determine Lithuanian residents’ satisfaction with life. What is most important to Lithuania’s society and what should be primarily paid regard to when creating wellbeing in the state? In order to answer the above questions, the author together with the Public Opinion and Market Research Centre Vilmoras carried out a representative survey of Lithuanian residents. Based on the data of this survey, a systemic concept of life quality reflecting the priorities of Lithuania’s society is presented. The significance of various areas (health, material wellbeing, state of mind, living environment, family wellbeing, security, education, culture, social life, etc.) for the overall life quality of Lithuanian residents is established and the indicators of the most significant areas (health, material wellbeing and emotional state) are analysed in greater detail (both by statistical data and subjective evaluations), and Lithuania is compared with other European countries. A conclusion is drawn that changes in the indicators of residents’ life quality reflect the effectiveness of state pursued economic policy. Therefore, in order to answer the question how to promote the country’s economic and social development and strengthen society’s physical and emotional state, first of all we should analyse the reasons for the negative tendencies of the values of life quality indicators as the consequences of state pursued economic policy.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44210
Updated:
2018-12-17 13:23:52
Metrics:
Views: 30    Downloads: 11
Export: