Globalios ir Baltijos valstybių geopolitinės situacijos pokyčiai: 2001-2003 m. Pirmojo pusmečio apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalios ir Baltijos valstybių geopolitinės situacijos pokyčiai: 2001-2003 m. Pirmojo pusmečio apžvalga
Alternative Title:
Changes in Geopolitical Global Situation and Baltic States: Years 2001-2003. First Half-Year Overview
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2004, t. 2, p. 9-52
Keywords:
LT
Izraelis (Israel); Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Kinija (China); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Kalbos (gimtosios) mokymas / Language (mother) teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriai, remdamiesi dinaminiu geopolitinės analizės modeliu, nagrinėja svarbiausių geopolitinių veikėjų politiką 2001-2003 metais globaliu, regioniniu ir lokaliu (Rytų Pabaltijyje) lygmenimis. Straipsnyje konstatuojama, kad po 2001 m. rugsėjo l1 d. daugiausia geostrategiškai laimėjo JAV ir Izraelis, o kai kuriose srityse ir Rusija. JAV okupavus Iraką, Izraelis ir JAV tampa galingiausiomis jėgomis Artimųjų ir Vidurio Rytų regione. Prezidentui V. Putin parėmus JAV pradėtą kovą su globaliu terorizmu, susidarė palankios sąlygos formuotis JAV, Rusijos ir Izraelio partnerystei. [...] Kinija 2001-2003 metais aktyviai siekė įsitvirtinti Rytų Azijoje ir tuose regionuose, kurie sulaukia mažesnio Vakarų dėmesio, įgyvendindama gana racionalią bendradarbiavimo su JAV, kaip vienintele supervalstybe, strategiją: siekdama užsitikrinti taikią išorės aplinką, užsienio investicijas, pažangių, būtinų ekonomikos plėtrai, technologijų gavimą. Globali JAV vykdoma antiteroristinė kampanija sukėlė euroatlantinių santykių įtampą. Europos ir JAV pozicijos išsiskyrė dėl antiteroristinės kampanijos taktikos, grėsmių neutralizavimo priemonių (metodų). [...] Gerindama santykius su Vakarais, Rusija kartu didino politinį spaudimą kontinentinės geostrateginės zonos pakraščiams NVS politinėje erdvėje. [...] Baltijos valstybėse to padaryti Rusija dar negali, bet ji siekia susilpninti struktūrinę Baltijos valstybių galią. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Geopolitika; Globalizacija; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Geopolicy; Globalization; US.

ENThe authors present the geopolitical analysis of global, regional and local (in the Eastern Baltics) situation for the 2001-2003 period. It is asserted that during this period the United States, Israel and Russia (in some areas) have received the biggest gains, at least in geostrategic terms. In the course of the counter-terrorist global campaign, EU countries have been divided on the issue of the war against Iraq and that, which has prevented consolidation of the common EU foreign, security and defence policies. China has vigorously sought to entrench itself in the East Asia and the regions that attain less attention from the West by conducting a very rational strategy of co-operation with the USA as the only superpower. China has tried to secure its peaceful external setting, influx of foreign investments, and the arrival of innovative technologies that are necessary for the growth of its economy. While seeking to take hold of the borders of the continental geostrategic zone (heartland), Russia has only partially restored its influence in the CIS countries. Russia still can't do that in the Baltic States, though it attempts to weaken their structural power. [From the publication]

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11060
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 61    Downloads: 2
Export: