Moderniųjų bankroto diagnozavimo modelių taikymas įmonėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moderniųjų bankroto diagnozavimo modelių taikymas įmonėje
Alternative Title:
Modern bankruptcy models for diagnosing company
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2011, Nr. 2 (19), p. 113-122
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTNuosekliai vertinant įmonės finansinę būklę labai svarbu pasirinkti tinkamiausius bankrotą diagnozuojančius modelius, padedančius surasti veiksmingus strateginius sprendimus, leidžiančius pašalinti bankroto grėsmę. Straipsnio tyrimo tikslas – apžvelgti, susisteminti, sugrupuoti bei suklasifikuoti moderniuosius bankrotą diagnozuojančius modelius ir įvertinti jų taikymo galimybes AB „Agrowill“. Susisteminus moderniuosius bankrotą diagnozuojančius modelius sudaryta išsami jų klasifikacija, kurioje modernieji bankroto modeliai skirstomi į klasikinius, statistinius bei dirbtinio intelekto. Nustatyta, jog užsienio autoriai statistinius bankroto diagnozavimo modelius skirsto į septynias kategorijas, kuriose dominuoja diskriminantinės analizės bei logistinės regresijos modeliai. Pritaikius praktiškai moderniuosius bankroto diagnozavimo modelius Lietuvos įmonės bankroto tikimybei prognozuoti, buvo patvirtintas atitinkamų bankroto diagnozavimo modelių taikymo tinkamumas. Nustatyta, kad tiksliausiai įmonės finansinę būklę apibūdino Grigaravičiaus vertinimo regresijos, Stoškaus, Beržinskienės, Virbickaitės ir Bonity indekso modeliai. Apibendrinant praktinius skaičiavimus galima daryti išvadą, kad kreditingumo indeksų Z, apskaičiuotų pagal įvairius modelius, pokyčiai rodo, kad buvo realios prielaidos AB „Agrowill“ bankrotui. Galima daryti prielaidą, jog analizuotieji metodai galėtų būti taikomi ir kitoms įmonėms bankroto tikimybei nustatyti.Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Bankroto diagnozavimas; Bankroto diagnozavimo modeliai; Bankruptcy; Bankruptcy diagnostic; Bankruptcy diagnostic models; The diagnostic of bankruptcy.

ENWhen consistently assessing financial state of the company, it is very important to choose the most appropriate models of bankruptcy diagnosis, which would help to find effective strategic solutions, allowing to eliminate the bankruptcy risk. The article study objective is to review, structure, group and classify the modern models of bankruptcy diagnosis and assess practice potential at JS “Agrowill”. After structuring the modern models of bankruptcy diagnosis, their classification has been organized and they have been categorized into classic, statistical and artificial intelligence models. It was found that foreign authors classify statistical models of bankruptcy diagnosis into seven categories wherein models of discriminant analysis and logistic regression dominate. After applying modern models of bankruptcy diagnosis for predicting bankruptcy risk of Lithuanian company in practice, the suitability of application of relevant models of bankruptcy diagnosis has been approved. It was found that Grigaravicius’ assessment regressions and Stoskus’, Berzinskiene’s, Virbickaite’s and Bonity index models have described the company’s financial state the most accurately. By summing up practical calculations the conclusion can be made that changes of Z-credit indexes, which have been calculated in accordance with various models, indicate of real prerequisite for JS “Agrowill” bankruptcy. It can be assumed that analysed methods could be applied to other companies for determining bankruptcy risk.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36554
Updated:
2018-12-17 13:11:14
Metrics:
Views: 97    Downloads: 38
Export: