Diagnostics of bankruptcy threat to enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Diagnostics of bankruptcy threat to enterprises
In the Journal:
Journal of security and sustainability issues. 2012, Vol. 1 (3), p. 197-203
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Absoliutūs finansiniai rodikliai; Bankrotas; Bankroto diagnostika; Bankroto grėsmės diagnostika; Integruoto vertinimo modelis; Krizė; Santykiniai finansiniai rodikliai; Įmonės būklės analizė ir vertinimas; Įmonės būklės vertinimas; Absolute Financial Indices; Analysis and Evaluation of the Condition of the Enterprise; Bankruptcy; Bankruptcy diagnostics; Company condition assessment; Crisis; Diagnostics of the Threat of Bankruptcy; Model of Integrated Evaluation; Relative Financial Indices.
Keywords:
LT
Absoliutūs finansiniai rodikliai; Bankrotas; Bankroto diagnostika; Bankroto grėsmės diagnostika; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Integruoto vertinimo modelis; Santykiniai finansiniai rodikliai; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTVerslo aplinka tampa vis sudėtingesnė ir neapibrėžta dėl augančio ją įtakojančių vidinių ir išorinių veiksnių skaičiaus. Straipsnio tikslas yra sukurti įmonės bankroto grėsmės diagnostiką kaip esminę bankroto prevencijos dalį, kurią būtų galima lengvai pritaikyti greitai besikeičiančiai verslo aplinkai, ir kuri leistų įmonėms padidinti bankroto prognozės patikimumą ir išvengti krizės ar bankroto. Straipsnyje pasiūlyta bankroto diagnostikos sistema sudaryta iš trijų skirtingų, bet tarpusavyje susijusių komponentų. Kiekvienas komponentas rodo diagnostikos stadiją, kai įmonės būklė vertinama pagal principą: analizė vykdoma pradedant nuo bendro (integruoto) įverčio iki konkretaus įvertinimo (probleminių sričių ir diagnozuotos būklės priežasčių). Kiekvieną kartą taikant sistemą nustatomi ryšiai tarp diagnostikos stadijų, atsižvelgiant į ankstesnės stadijos rezultatus. Tokio tipo diagnostika leidžia gauti išsamią informaciją apie įmonės bankroto grėsmę, o taip pat apie veiksnius, įtakojančius kritinės būklės vystymąsi ir jos priežastis, bei sukoreliuoti bankroto grėsmės mastą su rekomenduojamomis vidinėmis ir išorinėmis bankroto prevencijos priemonėmis. Pirmoje įmonės bankroto grėsmės diagnostikos stadijoje, kai siekiama nustatyti gresiantį pavojų, rekomenduojamas integruoto vertinimo modelio taikymas. Antroje stadijoje rekomenduojama analizuoti penkias santykinių finansinių kriterijų grupes, siekiant nustatyti problemines įmonės sritis. Trečioje stadijoje rekomenduojama atlikti absoliučių finansinių kriterijų analizę, siekiant nustatyti pagrindines kritinės būklės priežastis.

ENThe prepared diagnostics of bankruptcy threatening to the enterprises is submitted in the present thesis. Herein, bankruptcy threatening to the enterprises is being diagnosed as per three stages, i.e. the condition of the enterprise and the reasons, which have determined such condition, are being gradually concretized. The financial condition of the enterprises and the threat of bankruptcy are being evaluated at the first stage by applying the integrated model, which assists in achieving the generalized evaluation of the condition. The relative financial indices of the enterprise are being analyzed at the second stage seeking for diagnosing the problematic fields of the enterprise. The third stage, at which the absolute financial indices are being analyzed, is aimed at ascertaining the reasons, which have determined the condition of the enterprise. The size of the crisis, its activity factors are ascertained considering evaluation indices of the enterprise condition; they allow selecting substantially the bankruptcy prevention measures out of the possible leading set of internal and external measures. [From the publication]

ISSN:
2029-7017
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46501
Updated:
2018-12-17 13:28:17
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: