Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška
Alternative Title:
Searching for the best financial ratios evaluating companies operating in different Lithuanian sectors
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2015, t. 16, Nr. 2, p. 174-184
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTGerokai padidėjus bankrutuojančių įmonių skaičiui, išaugo metodų, kuriais būtų galima kuo tiksliau įvertinti finansinę įmonės būklę, poreikis. Šio straipsnio tikslas – nustatyti finansinių rodiklių aibę, padėsiančią kuo adekvačiau įvertinti bet kokiame sektoriuje veikiančią įmonę. Šiam tikslui pasiekti pirmą kartą atliktas 137 Lietuvos sektorių, išreikštų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos (toliau – EVRK 2 red.) 3 ženklų tikslumu, finansinės būklės ir finansinių santykinių rodiklių ryšio tyrimas. Tyrimas atskleidė, kad nėra konkrečių santykinių rodiklių derinių, tinkamų įvertinti skirtinguose sektoriuose veikiančias įmones. Siekiant mažinti laiko, skiriamo tam tikrame sektoriuje veikiančiai įmonei įvertinti, sąnaudas, skirtinguose sektoriuose veikiančių įmonių būklės analizė turėtų apimti skirtingų santykinių rodiklių aibes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankroto prognozavimo modeliai; Būklės vertinimas; Finansiniai rodikliai; Santykiniai rodikliai; Sektoriai; Sektorių būklės vertinimas; Įmonės; Įmonės būklės vertinimas; Bankruptcy prediction models; Company; Company condition assessment; Condition assessment; Financial ratios; Ratios; Sector; Sectors condition assessment.

ENBecause of the significant growth in the amount of companies going bankrupt, there is a rising need in the methods that could assess the position of a company more accurately. The purpose of this article is to identify a set of financial indicators that would help to assess company operating in any of the sectors more adequately. In order to achieve this objective, there was a study of financial ratios of 137 Lithuanian sectors carried out. Sectors were chosen according to Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (hereinafter – EVRK Rev. 2), 3-digit precision. The study revealed that there is no one specific combination of indicators which would suit to evaluate companies operating in different sectors. In order to reduce the time input into the evaluation of financial position of the company operating in a particular sector, analysis should include different sets of financial indicators. [From the publication]

DOI:
10.3846/btp.2015.533
ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55221
Updated:
2018-12-17 13:59:46
Metrics:
Views: 186    Downloads: 107
Export: